Úvod | Oddělení poradenství | Reference | Veřejný sektor

GRANT ADVISOR... Nové jméno, dlouhá historie a zkušenosti.

Naše společnost (GRANT ADVISOR, v minulosti pod názvem EUROVISION, spol. s.r.o. IČ: 255 87 153), disponuje rozsáhlými zkušenostmi s přípravou investičních i neinvestičních projektů. Tento výčet by mohl být dále rozšířen o velké projekty, které zpracovávali členové našeho týmu mimo naši organizaci, příkladem mohou být významné investiční projekty v oblasti vědy a výzkumu a další.

Regionální rozvoj a rozvoj cestovního ruchuZkvalitnění odborné výuky prostřednictvím investic do výukového zázemí
žadatel: SOŠ a SOU Čelákovice
náklady: 10 622 000 Kč, výše dotace: 60,0%
program: Regionální operační program Střední Čechy - 3.2. Itegrovaný rozvoj území

Přístavba azylového domu sv. Eufrazie pro matky s dětmi
žadatel: Řeholní dům Kongregace Naší Paní milosrdenství Dobrého Pastýře
náklady: 9 937 957 Kč, výše dotace: 92,5%
program: Regionální operační program Moravskoslezsko - 4.1 Rozvoj venkova

Poznej golfový život - propagace golfové turistiky na Brněnsku
žadatel: GOLF BRNO a.s.
náklady: 2 902 740 Kč, výše dotace: 46.7%
program: Společný regionální operační program

Westernové městečko Boskovice
Žadatel: Westernové městečko Boskovice s.r.o.
náklady: 2 910 490 Kč, výše dotace: 46.7%
program: Společný regionální operační program

Větruše – dominanta Ústí nad Labem
žadatel: Statutární město Ústí nad Labem
náklady: 1 156 735 Kč, výše dotace: 75%
program: Společný regionální operační program

Transfer regionálních aktivit v oblasti cestovního ruchu prostřednictvím Sítí pro podporu podnikání a využití IT (TRANs-IT)
žadatel: Koordinátor projektu: Burgenlandkreis Německo
program: INTERREG IIIB

Navštivte Jihomoravské lázně
žadatel: Lázně Hodonín, příspěvková organizace
náklady: 2 969 500 Kč, výše dotace: 90%
program: Společný regionální operační program

Turistické centrum SOLNICE
žadatel: Alexandra Plánská
náklady: 19 940 303 Kč, výše dotace: 45.91%
program: Společný regionální operační program

Městské golfové hřiště Brno Jinačovice - dokončení výstavby třetího devítijamkového golfového hřiště
žadatel: GOLF BRNO, a.s.
náklady: 16 794 713 Kč, výše dotace: 46%
program: Společný regionální operační program

Modernizace a rozšíření ubytovacích a stravovacích kapacit Motorestu Mikulov
žadatel: Travel Wine spol.s.r.o.
náklady: 13 869 327 Kč, výše dotace: 46%
program: Společný regionální operační program

Regenerace panelového sídliště Krásané Březno - V Oblouku
žadatel: Statutární město Ústí nad Labem
náklady: 8 500 000 Kč, výše dotace: 70%
program: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Regenerace panelových sídlišť

Výstavba zařízení relaxační a sportovní části Hotelu Madison v Břeclavi
žadatel: RACIO s.r.o.
náklady: 10 529 527 Kč, výše dotace: 48%
program: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Státní program podpory cestovního ruchu

Městské golfové hřiště Brno Jinačovice - Golfová akademie
žadatel: GOLF Brno a.s.
náklady: 10 278 390 Kč, výše dotace: 27%
program: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Státní program rozvoje cestovního ruchu

Spojení dvou břehů CZ-A - Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov - Jevišovka na trase Praha - Vídeň
žadatel: Obec Nový Přerov
náklady: 4 500 000 Kč, výše dotace: 75%
program: INTERREG III A CZ/A

Nástavby sportovních kabin
žadatel: Obec Přibice
náklady: 2 000 000 Kč, výše dotace: 100%
program: Program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Břeclav - přístupová komunikace k podnikatelským objektům v areálu bývalého cukrovaru
žadatel: Město Břeclav
náklady: 14 817 536 Kč, výše dotace: 75%
program: PHARE 2003 II

Zámek Moravský Krumlov - hotel a kongresové centrum
žadatel: INCHEBA PRAHA a.s.
náklady: 396 193 000 Kč, výše dotace: 17.57%
program: Společný regionální operační program

Městské golfové hřiště Brno Jinačovice
žadatel: GOLF BRNO, a.s.
náklady: 175 101 776 Kč, výše dotace: 41.51%
program: Společný regionální operační program

Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum
žadatel: Statutární město Ústí nad Labem
náklady: 170 272 441 Kč, výše dotace: 39.02%
program: Společný regionální operační program

Nové produkty a marketing turistické destinace
žadatel: ZO ČSOP ADONIS č. 56/03
náklady: 880 000 Kč, výše dotace: 90%
program: Společný regionální operační program

Navštivte Mikulovsko
žadatel: Travel Wine spol. s r.o.
náklady: 935 000 Kč, výše dotace: 46.67%
program: Společný regionální operační program

Jezdecký areál Velká kasárna Hodonín
žadatel: Jezdecký klub Nesyt
náklady: 5 379 317 Kč, výše dotace: 90%
program: Společný regionální operační program

Modernizace lyžařského areálu a dostavba turistické ubytovny v Olešnici
žadatel: Město Olešnice
náklady: 8 647 384 Kč, výše dotace: 59.41%
program: Společný regionální operační program

Obnova turistické stezky Větruše - Vrkoč - Nebeské schůdky - studie proveditelnosti
žadatel: Statutární město Ústí nad Labem
náklady: 3 589 901 Kč, výše dotace: 80.41%
program: Společný regionální operační program

Naučná stezka Ovčí vrch
žadatel: Obec Konstantinovy Lázně
náklady: 225 216 Kč, výše dotace: 89.5%
program: PHARE CBC

Společensko sportovní areál HARMONIE
žadatel: ELVOSPOL, s.r.o.
náklady: 13 813 329 Kč, výše dotace: 20.27%
program: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Státní program podpory cestovního ruchu

Rozšíření ubytovací a stravovací kapacity hotelu MBZ M v Mikulově
žadatel: MBZ M s.r.o.
náklady: 9 900 946 Kč, výše dotace: 45.91%
program: Společný regionální operační program

Penzion Albor Čejkovice
žadatel: Bořivoj Damborský
náklady: 9 979 475 Kč, výše dotace: 45.91%
program: Společný regionální operační program

Nástavby sportovních kabin
žadatel: Obec Přibice
náklady: 2 000 000 Kč, výše dotace: 100%
program: Program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Parkoviště u Aquaparku
žadatel: Obec Konstantinovy Lázně
náklady: 4 500 000 Kč, výše dotace: 75%
program: PHARE 2003

Rekonstrukce východního křídla areálu Pavlínina dvora v Šumperku
žadatel: Město Šumperk
náklady: 21 450 765 Kč, výše dotace: 41%
program: Společný regionální operační program

Rozvoj lázeňské infrastruktury v Jihomoravském kraji
žadatel: Dobrovolný svazek obcí Jihomoravské lázně
náklady: 216 342 836 Kč, výše dotace: 65%
program: Společný regionální operační program

Rozvoj lidských zdrojůZkvalitnění odborné výuky prostřednictvím investic do výukového zázemí
žadatel: SOŠ a SOU Čelákovice
náklady: 10 622 000 Kč, výše dotace: 60,0%
program: Regionální operační program Střední Čechy - 3.2. Itegrovaný rozvoj území

Rekonstrukce Domu pro matky s dětmi pro služby krizové intervence Zábřeh
žadatel: Město Zábřeh
náklady: 4 148 471 Kč, výše dotace: 90%
program: Společný regionální operační program

Vybudování tří center odborného vzdělávání v oblasti CNC obrábění v Jihomoravském kraji
žadatel: SOŠ, SOU a U Blansko, Bezručova 33
náklady: 13498794 Kč, výše dotace: 88%
program: Společný regionální operační program

Rekonstrukce a přístavba přednáškového centra pro zvýšení úrovně odborného vzdělávání
žadatel: Ústav Přístrojové techniky
náklady: 23 062 200 Kč, výše dotace: 100%
program: Společný regionální operační program

Rekonstrukce knihovny na centrum celoživotního vzdělávání regionu Hustopeče
žadatel: Město Hustopeče
náklady: 7 470 008 Kč, výše dotace: 88%
program: Společný regionální operační program

Obnova kulturních památekBenediktinský klášter Rajhrad
žadatel: Benediktinské Opatství Rajhrad
náklady: 10 498 000 Kč, výše dotace: 80%
program: EHP/Norsko

20. ročník mezinárodního bienále grafického designu a konference ICOGRADA
žadatel: Moravská galerie Brno
program: Culture 2000

Exposition of time - mezinárodní putovní expozice hodin
žadatel: Město Šternberk
program: Culture 2000

Doprava a technická infrastrukturaIII/03821 Havlíčkův Brod, Lidická-Havířská, 2. Stavba
žadatel: Vysočina
náklady: 22 407 183 Kč, výše dotace: 75%
program: Společný regionální operační program

Vranov nad Dyjí - přístupová komunikace II/398
žadatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
náklady: 23 103 439 Kč, výše dotace: 80%
program: INTERREG III A CZ/A

Rekonstrukce mostu ev. č. 35114-4 v Přibyslavicích a rekonstrukce silnice III/35114
žadatel: Kraj Vysočina
náklady: 20 000 000 Kč, výše dotace: 75%
program: Společný regionální operační program

II/411, II/152, III/15226 Moravské Budějovice - okružní křižovatka
žadatel: Kraj Vysočina
náklady: 13 000 000 Kč, výše dotace: 75%
program: INTERREG III A CZ/A

Silnice II/437, most ev. č. 437-027, Chvalčov
žadatel: Ředitelství silnic Zlínského kraje
náklady: 51 225 000 Kč, výše dotace: 75%
program: Společný regionální operační program

Kruhová křižovatka u Autostylu
žadatel: Město Trutnov
náklady: 9 809 205 Kč, výše dotace: 75%
program: PHARE 2003

Městský kamerový systém hl. m. Prahy
žadatel: Hlavní město Praha
náklady: 89 468 000 Kč, výše dotace: 78%
program: Jednotný programový dokument 2

Rozvoj dopravní obslužnosti v Jihomoravském kraji formou IDS
žadatel: Jihomoravský kraj
náklady: 73 191 766 Kč, výše dotace: 75%
program: Společný regionální operační program

Rozvoj dopravní obslužnosti v Jihomoravském kraji formou integrovaného dopravního systému - II. fáze
žadatel: Jihomoravský kraj
náklady: 87 073 743 Kč, výše dotace: 75%
program: Společný regionální operační program

Bezbariérově a ekologicky - nákup nízkopodlažních trolejbusů pro Ústí nad Labem
žadatel: Statutární město Ústí nad Labem
náklady: 89 684 350 Kč, výše dotace: 75%
program: Společný regionální operační program

Modernizace silničního propojení Boskovic a Velkých Opatovic a jejich napojení na silnici I/43
žadatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
náklady: 90 699 999 Kč, výše dotace: 75%
program: Společný regionální operační program

Rekonstrukce mostu ev. č. 152-018 v Jaroměřicích
žadatel: Vysočina
náklady: 28 581 246 Kč, výše dotace: 75%
program: Společný regionální operační program

Zlepšení přeshraniční infrastruktury - hraniční přechody ČR - Rakousko
žadatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
náklady: 16 798 973 Kč, výše dotace: 80%
program: INTERREG III A CZ/A

Modernizace silničního připojení severní části okresu Vyškov na dálnici D1
žadatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
náklady: 49 601 958 Kč, výše dotace: 75%
program: Společný regionální operační program

Letovice - přístupová komunikace k průmyslovým zónám
žadatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
náklady: 10 314 610 Kč, výše dotace: 75%
program: PHARE 2003

Dopravní obslužnost mikroregionu Hrušovansko
žadatel: Obec Břežany
náklady: 4 463 700 Kč, výše dotace: 90%
program: SAPARD

Břeclav - přístupová komunikace k podnikatelským objektům v areálu bývalého cukrovaru
žadatel: Město Břeclav
náklady: 14 817 536 Kč, výše dotace: 75%
program: PHARE 2003 II

Spojení dvou břehů CZ-A - Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov - Jevišovka na trase Praha - Vídeň
žadatel: Obec Nový Přerov
náklady: 4 500 000 Kč, výše dotace: 75%
program: INTERREG III A CZ/A

Ochrana životního prostředíOptimalizace odpadového hospodářství mikroregionu Kloboucko
žadatel: Město Klobouky u Brna
náklady: 6 067 000 Kč, výše dotace: 90%
program: SAPARD

Sběrný dvůr odpadového materiálu Olešnice
žadatel: Město Olešnice
náklady: 3 828 000 Kč, výše dotace: 85%
program: SAPARD

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy
žadatel: Vodohospodářská zařízení Šumperk
náklady: 640 934 000 Kč, výše dotace: 75%
program: Program Ministerstva životního prostředí ČR

Zasílání novinek GA:

Novinky

DotaceOnline.cz a j4bPoradce.cz verze 1.0. budou končit, připravte se na DotaceOnline 2.0.

Bohužel technologické stáří našich současných služeb monitoringu dotací je neúprosné, po dlouhých letech dochází ke změnám
»» více
17. 1. 2018

DotaceOnline.cz

Denně aktualizovaný, komplexní online zdroj informací o všech dotačních příležitostech v ČR. Najdete zde veškeré možnosti
»» více
6. 12. 2016

© 2008 GRANT ADVISOR | Vrchlického sad 4, 602 00 Brno | T: 543 237 286 | E: info@grantadvisor.cz | DotaceOnline.cz | CD Dotace a fondy | j4bPoradce.cz | Poradenství | Programming by Peax