Úvod | Oddělení poradenství | Reference | Veřejný sektor

GRANT ADVISOR... Nové jméno, dlouhá historie a zkušenosti.

Naše společnost (GRANT ADVISOR, v minulosti pod názvem EUROVISION, spol. s.r.o. IČ: 255 87 153), disponuje rozsáhlými zkušenostmi s přípravou investičních i neinvestičních projektů. Tento výčet by mohl být dále rozšířen o velké projekty, které zpracovávali členové našeho týmu mimo naši organizaci, příkladem mohou být významné investiční projekty v oblasti vědy a výzkumu a další.

Regionální rozvoj a rozvoj cestovního ruchuZkvalitnění odborné výuky prostřednictvím investic do výukového zázemí
žadatel: SOŠ a SOU Čelákovice
náklady: 10 622 000 Kč, výše dotace: 60,0%
program: Regionální operační program Střední Čechy - 3.2. Itegrovaný rozvoj území

Přístavba azylového domu sv. Eufrazie pro matky s dětmi
žadatel: Řeholní dům Kongregace Naší Paní milosrdenství Dobrého Pastýře
náklady: 9 937 957 Kč, výše dotace: 92,5%
program: Regionální operační program Moravskoslezsko - 4.1 Rozvoj venkova

Poznej golfový život - propagace golfové turistiky na Brněnsku
žadatel: GOLF BRNO a.s.
náklady: 2 902 740 Kč, výše dotace: 46.7%
program: Společný regionální operační program

Westernové městečko Boskovice
Žadatel: Westernové městečko Boskovice s.r.o.
náklady: 2 910 490 Kč, výše dotace: 46.7%
program: Společný regionální operační program

Větruše – dominanta Ústí nad Labem
žadatel: Statutární město Ústí nad Labem
náklady: 1 156 735 Kč, výše dotace: 75%
program: Společný regionální operační program

Transfer regionálních aktivit v oblasti cestovního ruchu prostřednictvím Sítí pro podporu podnikání a využití IT (TRANs-IT)
žadatel: Koordinátor projektu: Burgenlandkreis Německo
program: INTERREG IIIB

Navštivte Jihomoravské lázně
žadatel: Lázně Hodonín, příspěvková organizace
náklady: 2 969 500 Kč, výše dotace: 90%
program: Společný regionální operační program

Turistické centrum SOLNICE
žadatel: Alexandra Plánská
náklady: 19 940 303 Kč, výše dotace: 45.91%
program: Společný regionální operační program

Městské golfové hřiště Brno Jinačovice - dokončení výstavby třetího devítijamkového golfového hřiště
žadatel: GOLF BRNO, a.s.
náklady: 16 794 713 Kč, výše dotace: 46%
program: Společný regionální operační program

Modernizace a rozšíření ubytovacích a stravovacích kapacit Motorestu Mikulov
žadatel: Travel Wine spol.s.r.o.
náklady: 13 869 327 Kč, výše dotace: 46%
program: Společný regionální operační program

Regenerace panelového sídliště Krásané Březno - V Oblouku
žadatel: Statutární město Ústí nad Labem
náklady: 8 500 000 Kč, výše dotace: 70%
program: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Regenerace panelových sídlišť

Výstavba zařízení relaxační a sportovní části Hotelu Madison v Břeclavi
žadatel: RACIO s.r.o.
náklady: 10 529 527 Kč, výše dotace: 48%
program: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Státní program podpory cestovního ruchu

Městské golfové hřiště Brno Jinačovice - Golfová akademie
žadatel: GOLF Brno a.s.
náklady: 10 278 390 Kč, výše dotace: 27%
program: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Státní program rozvoje cestovního ruchu

Spojení dvou břehů CZ-A - Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov - Jevišovka na trase Praha - Vídeň
žadatel: Obec Nový Přerov
náklady: 4 500 000 Kč, výše dotace: 75%
program: INTERREG III A CZ/A

Nástavby sportovních kabin
žadatel: Obec Přibice
náklady: 2 000 000 Kč, výše dotace: 100%
program: Program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Břeclav - přístupová komunikace k podnikatelským objektům v areálu bývalého cukrovaru
žadatel: Město Břeclav
náklady: 14 817 536 Kč, výše dotace: 75%
program: PHARE 2003 II

Zámek Moravský Krumlov - hotel a kongresové centrum
žadatel: INCHEBA PRAHA a.s.
náklady: 396 193 000 Kč, výše dotace: 17.57%
program: Společný regionální operační program

Městské golfové hřiště Brno Jinačovice
žadatel: GOLF BRNO, a.s.
náklady: 175 101 776 Kč, výše dotace: 41.51%
program: Společný regionální operační program

Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum
žadatel: Statutární město Ústí nad Labem
náklady: 170 272 441 Kč, výše dotace: 39.02%
program: Společný regionální operační program

Nové produkty a marketing turistické destinace
žadatel: ZO ČSOP ADONIS č. 56/03
náklady: 880 000 Kč, výše dotace: 90%
program: Společný regionální operační program

Navštivte Mikulovsko
žadatel: Travel Wine spol. s r.o.
náklady: 935 000 Kč, výše dotace: 46.67%
program: Společný regionální operační program

Jezdecký areál Velká kasárna Hodonín
žadatel: Jezdecký klub Nesyt
náklady: 5 379 317 Kč, výše dotace: 90%
program: Společný regionální operační program

Modernizace lyžařského areálu a dostavba turistické ubytovny v Olešnici
žadatel: Město Olešnice
náklady: 8 647 384 Kč, výše dotace: 59.41%
program: Společný regionální operační program

Obnova turistické stezky Větruše - Vrkoč - Nebeské schůdky - studie proveditelnosti
žadatel: Statutární město Ústí nad Labem
náklady: 3 589 901 Kč, výše dotace: 80.41%
program: Společný regionální operační program

Naučná stezka Ovčí vrch
žadatel: Obec Konstantinovy Lázně
náklady: 225 216 Kč, výše dotace: 89.5%
program: PHARE CBC

Společensko sportovní areál HARMONIE
žadatel: ELVOSPOL, s.r.o.
náklady: 13 813 329 Kč, výše dotace: 20.27%
program: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Státní program podpory cestovního ruchu

Rozšíření ubytovací a stravovací kapacity hotelu MBZ M v Mikulově
žadatel: MBZ M s.r.o.
náklady: 9 900 946 Kč, výše dotace: 45.91%
program: Společný regionální operační program

Penzion Albor Čejkovice
žadatel: Bořivoj Damborský
náklady: 9 979 475 Kč, výše dotace: 45.91%
program: Společný regionální operační program

Nástavby sportovních kabin
žadatel: Obec Přibice
náklady: 2 000 000 Kč, výše dotace: 100%
program: Program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Parkoviště u Aquaparku
žadatel: Obec Konstantinovy Lázně
náklady: 4 500 000 Kč, výše dotace: 75%
program: PHARE 2003

Rekonstrukce východního křídla areálu Pavlínina dvora v Šumperku
žadatel: Město Šumperk
náklady: 21 450 765 Kč, výše dotace: 41%
program: Společný regionální operační program

Rozvoj lázeňské infrastruktury v Jihomoravském kraji
žadatel: Dobrovolný svazek obcí Jihomoravské lázně
náklady: 216 342 836 Kč, výše dotace: 65%
program: Společný regionální operační program

Rozvoj lidských zdrojůZkvalitnění odborné výuky prostřednictvím investic do výukového zázemí
žadatel: SOŠ a SOU Čelákovice
náklady: 10 622 000 Kč, výše dotace: 60,0%
program: Regionální operační program Střední Čechy - 3.2. Itegrovaný rozvoj území

Rekonstrukce Domu pro matky s dětmi pro služby krizové intervence Zábřeh
žadatel: Město Zábřeh
náklady: 4 148 471 Kč, výše dotace: 90%
program: Společný regionální operační program

Vybudování tří center odborného vzdělávání v oblasti CNC obrábění v Jihomoravském kraji
žadatel: SOŠ, SOU a U Blansko, Bezručova 33
náklady: 13498794 Kč, výše dotace: 88%
program: Společný regionální operační program

Rekonstrukce a přístavba přednáškového centra pro zvýšení úrovně odborného vzdělávání
žadatel: Ústav Přístrojové techniky
náklady: 23 062 200 Kč, výše dotace: 100%
program: Společný regionální operační program

Rekonstrukce knihovny na centrum celoživotního vzdělávání regionu Hustopeče
žadatel: Město Hustopeče
náklady: 7 470 008 Kč, výše dotace: 88%
program: Společný regionální operační program

Obnova kulturních památekBenediktinský klášter Rajhrad
žadatel: Benediktinské Opatství Rajhrad
náklady: 10 498 000 Kč, výše dotace: 80%
program: EHP/Norsko

20. ročník mezinárodního bienále grafického designu a konference ICOGRADA
žadatel: Moravská galerie Brno
program: Culture 2000

Exposition of time - mezinárodní putovní expozice hodin
žadatel: Město Šternberk
program: Culture 2000

Doprava a technická infrastrukturaIII/03821 Havlíčkův Brod, Lidická-Havířská, 2. Stavba
žadatel: Vysočina
náklady: 22 407 183 Kč, výše dotace: 75%
program: Společný regionální operační program

Vranov nad Dyjí - přístupová komunikace II/398
žadatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
náklady: 23 103 439 Kč, výše dotace: 80%
program: INTERREG III A CZ/A

Rekonstrukce mostu ev. č. 35114-4 v Přibyslavicích a rekonstrukce silnice III/35114
žadatel: Kraj Vysočina
náklady: 20 000 000 Kč, výše dotace: 75%
program: Společný regionální operační program

II/411, II/152, III/15226 Moravské Budějovice - okružní křižovatka
žadatel: Kraj Vysočina
náklady: 13 000 000 Kč, výše dotace: 75%
program: INTERREG III A CZ/A

Silnice II/437, most ev. č. 437-027, Chvalčov
žadatel: Ředitelství silnic Zlínského kraje
náklady: 51 225 000 Kč, výše dotace: 75%
program: Společný regionální operační program

Kruhová křižovatka u Autostylu
žadatel: Město Trutnov
náklady: 9 809 205 Kč, výše dotace: 75%
program: PHARE 2003

Městský kamerový systém hl. m. Prahy
žadatel: Hlavní město Praha
náklady: 89 468 000 Kč, výše dotace: 78%
program: Jednotný programový dokument 2

Rozvoj dopravní obslužnosti v Jihomoravském kraji formou IDS
žadatel: Jihomoravský kraj
náklady: 73 191 766 Kč, výše dotace: 75%
program: Společný regionální operační program

Rozvoj dopravní obslužnosti v Jihomoravském kraji formou integrovaného dopravního systému - II. fáze
žadatel: Jihomoravský kraj
náklady: 87 073 743 Kč, výše dotace: 75%
program: Společný regionální operační program

Bezbariérově a ekologicky - nákup nízkopodlažních trolejbusů pro Ústí nad Labem
žadatel: Statutární město Ústí nad Labem
náklady: 89 684 350 Kč, výše dotace: 75%
program: Společný regionální operační program

Modernizace silničního propojení Boskovic a Velkých Opatovic a jejich napojení na silnici I/43
žadatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
náklady: 90 699 999 Kč, výše dotace: 75%
program: Společný regionální operační program

Rekonstrukce mostu ev. č. 152-018 v Jaroměřicích
žadatel: Vysočina
náklady: 28 581 246 Kč, výše dotace: 75%
program: Společný regionální operační program

Zlepšení přeshraniční infrastruktury - hraniční přechody ČR - Rakousko
žadatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
náklady: 16 798 973 Kč, výše dotace: 80%
program: INTERREG III A CZ/A

Modernizace silničního připojení severní části okresu Vyškov na dálnici D1
žadatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
náklady: 49 601 958 Kč, výše dotace: 75%
program: Společný regionální operační program

Letovice - přístupová komunikace k průmyslovým zónám
žadatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
náklady: 10 314 610 Kč, výše dotace: 75%
program: PHARE 2003

Dopravní obslužnost mikroregionu Hrušovansko
žadatel: Obec Břežany
náklady: 4 463 700 Kč, výše dotace: 90%
program: SAPARD

Břeclav - přístupová komunikace k podnikatelským objektům v areálu bývalého cukrovaru
žadatel: Město Břeclav
náklady: 14 817 536 Kč, výše dotace: 75%
program: PHARE 2003 II

Spojení dvou břehů CZ-A - Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov - Jevišovka na trase Praha - Vídeň
žadatel: Obec Nový Přerov
náklady: 4 500 000 Kč, výše dotace: 75%
program: INTERREG III A CZ/A

Ochrana životního prostředíOptimalizace odpadového hospodářství mikroregionu Kloboucko
žadatel: Město Klobouky u Brna
náklady: 6 067 000 Kč, výše dotace: 90%
program: SAPARD

Sběrný dvůr odpadového materiálu Olešnice
žadatel: Město Olešnice
náklady: 3 828 000 Kč, výše dotace: 85%
program: SAPARD

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy
žadatel: Vodohospodářská zařízení Šumperk
náklady: 640 934 000 Kč, výše dotace: 75%
program: Program Ministerstva životního prostředí ČR

Zasílání novinek GA:

Novinky

DotaceOnline.cz

Denně aktualizovaný, komplexní online zdroj informací o všech dotačních příležitostech v ČR. Najdete zde veškeré možnosti
»» více
6. 12. 2016

© 2008 GRANT ADVISOR | Vrchlického sad 4, 602 00 Brno | T: 543 237 286 | E: info@grantadvisor.cz | DotaceOnline.cz | CD Dotace a fondy | j4bPoradce.cz | Poradenství | Programming by Peax