Grantové poradenství a příprava dotačních (grantových) žádostí

Naše služby pokrývají celý projektový cyklus, tj. od fáze definice projektu a vyhledání vhodného dotačního titulu, přes zpracování projektové žádosti včetně příloh a jejich tisku, administrace a monitoring projektu, až po podání závěrečné zprávy a vyúčtování. Naše politika vztahu ke klientovi je založena na sdílení rizika. Pokud jsme neúspěšní při získání grantu, platíte nám pouze stanovený paušál. Ten pokrývá některé z našich nákladů vzniklých zpracováním žádosti.

V této fázi nabízíme následující činnosti:

  • Úvodní konzultace projektových záměrů, orientace projektové myšlenky na grantové zdroje s ohledem na cíle organizace
  • Nalezení vhodného grantového programu, hlídání vhodných výzev i prostřednictvím služby Dotaceonline.cz a po výběru výzvy dále přizpůsobení projektu kritériím příslušného programu
  • Vypracování vlastních žádostí včetně povinných přílih, jako jsou podnikatelské plány, studie proveditelnosti a cost benefit analýzy, obsahující mimo jiné určení projektového financování a rozpočet projektu, zpracování časového a organizačního plánu a další
  • Zprostředkování předfinancování projektu prostřednictvím bankovního úvěru, zprostředkování energetických auditů apod.
  • Komunikace s poskytovatelem dotace, grafická úprava příloh žádosti, podání na základě plné moci a další služby s ohledem na typ projektu

Ptáte se jakou máme úspěšnost?

Řada konkurentů včetně těch největších dosahuje podle vlastních tvrzení dlouhodobou průměrnou úspěšnost přes 97%. Pak bychom vám sarkasticky odpověděli, pokud bychom měli přijmout tuto "hru", že naše úspěšnost je 120%. Ale takovou kvalitu komunikace si asi oboustranně nepřejeme - pokud podobný údaj očekáváte i od nás, v tomto případě doporučujeme služby konkurence. Realita je taková, že pokud podáváte desítky nebo stovky žádostí do řady výzev, nelze mít úspěšnost vyšší než přibližně 80%. Je to proto, že někdy se klient rozhodne podat žádost na poslední chvíli a pokud je hodnocení průběžné, ne vždy se na podanou žádost dostane. Ale proč to nezkusit? Jindy je projektová žádost tématicky na hraně podmínek výzvy a nikdy nevíte, kdo bude hodnotitelem projektu (kromě těch, kteří se tváří, že to ví). Ale proč to nezkusit? Případně se nepodaří od třetích stran získat přílohy, které jsou bodově zvýhodněné nebo projekt nebude mít bodové zvýhodnění díky umístění projektu či velikosti organizace. Ale proč to nezkusit? Podobných situací jsou desítky. Naše úspěšnost je tedy odhadem okolo 80%.
 
Příklady referencí naleznete na záložce Profil společnosti.
 

Historie firmy

Čím jsme přispěli k vývoji dotačního poradenství v ČR? 

  • jsme první společnost na trhu poskytující komplexní dotační služby ve všech oblastech podpory
  • jsme autorem první denně aktualizované online grantové databáze s možností mailingu na míru
  • jsme první nabízející komplexní software pro řízení dotačních aktivit velkých územních celků a organizací
  • jsme jedna z prvních společností pracujících na principu „no win, no fee“
  • snažíme se prostřednictvím článků a řady schůzek s poskytovateli prosazovat zájmy předkladatelů a snižovat administrativní náročnost projektů (i přes častý počáteční odpor)

Monitoring dotací

Dotační informační řešení s vedoucím postavením na trhu - v roce 2003 byl na trh uveden portál DotaceOnline.cz, který byl prvním komplexním informačním zdrojem v oblasti grantů, dotací, garantovaných půjček a ocenění pro české subjekty.

Následovala služba j4bPoradce.cz, tento portál představil nové parametry, jako jsou vyčerpávající databázi dotací s danou strukturou informací a služeb předplatného, exportů výsledků vyhledávání a newsletterů, tyto inovace slouží dodnes jako vzor téměř všem konkurenčním portálům.

Chcete-li se stát dalším ze stovek spokojených předplatitelů služby monitoringu výzev na míru každé organizaci a prohlédnout si ceny předplatného, klikněte sem.

Seminární a školicí činnost

Naše znalosti a zkušenosti předáváme dále

Pravidelně poskytujeme odborná vystoupení v rámci odborných konferencí a školení celé škále témat dotační problematiky.

Jsme dlouholetým školitelem na akcích Nakladatelství Forum, společnosti Seminaria, podíleli jsme se na tvorbě programů České televize, vystupovali na akcích pořádaných společnostmi BDO, Ernst and Young, Microsoftu, O2, Forum 2000, akcí Neziskovky.cz a mnoha dalších.

Jako příklad poskytnutých školení v této komplexní problematice uvádíme například tyto semináře.

Kontakt: Martin Dítě, e: m.dite@grantadvisor.cz