Grantové poradenství a příprava dotačních (grantových) žádostí

Naše služby pokrývají celý projektový cyklus, tj. od fáze definice projektu a vyhledání vhodného dotačního titulu, přes zpracování projektové žádosti včetně příloh a jejich tisku, administrace a monitoring projektu, až po podání závěrečné zprávy a vyúčtování. Naše politika vztahu ke klientovi je založena na sdílení rizika. Pokud jsme neúspěšní při získání grantu, platíte nám pouze stanovený paušál. Ten pokrývá některé z našich nákladů vzniklých zpracováním žádosti.

V této fázi nabízíme následující činnosti:

  • Úvodní konzultace projektových záměrů, orientace projektové myšlenky na grantové zdroje s ohledem na cíle organizace
  • Nalezení vhodného grantového programu, hlídání vhodných výzev i prostřednictvím služby Dotaceonline.cz a po výběru výzvy dále přizpůsobení projektu kritériím příslušného programu
  • Vypracování vlastních žádostí včetně povinných přílih, jako jsou podnikatelské plány, studie proveditelnosti a cost benefit analýzy, obsahující mimo jiné určení projektového financování a rozpočet projektu, zpracování časového a organizačního plánu a další
  • Zprostředkování předfinancování projektu prostřednictvím bankovního úvěru, zprostředkování energetických auditů apod.
  • Komunikace s poskytovatelem dotace, grafická úprava příloh žádosti, podání na základě plné moci a další služby s ohledem na typ projektu

Ptáte se jakou máme úspěšnost?

Řada konkurentů včetně těch největších dosahuje podle vlastních tvrzení dlouhodobou průměrnou úspěšnost přes 97%. Pak bychom vám sarkasticky odpověděli, pokud bychom měli přijmout tuto "hru", že naše úspěšnost je 120%. Ale takovou kvalitu komunikace si asi oboustranně nepřejeme - pokud podobný údaj očekáváte i od nás, v tomto případě doporučujeme služby konkurence. Realita je taková, že pokud podáváte desítky nebo stovky žádostí do řady výzev, nelze mít úspěšnost vyšší než přibližně 80%. Je to proto, že někdy se klient rozhodne podat žádost na poslední chvíli a pokud je hodnocení průběžné, ne vždy se na podanou žádost dostane. Ale proč to nezkusit? Jindy je projektová žádost tématicky na hraně podmínek výzvy a nikdy nevíte, kdo bude hodnotitelem projektu (kromě těch, kteří se tváří, že to ví). Ale proč to nezkusit? Případně se nepodaří od třetích stran získat přílohy, které jsou bodově zvýhodněné nebo projekt nebude mít bodové zvýhodnění díky umístění projektu či velikosti organizace. Ale proč to nezkusit? Podobných situací jsou desítky. Naše úspěšnost je tedy odhadem okolo 80%.