Dotaceonline.cz - další generace grantové databáze

Dotaceonline.cz je expertní vyhledávací a rešeršní systém grantů a dotací na všech úrovních a pro všechny = z evropských, národních i regionálních programů veřejné podpory pro soukromý, veřejný i neziskový sektor, který využívají stovky organizací profesionálně pracující s dotacemi:

  • umožňuje generování rešerší dotačních příležitostí dle mnoha vyhledávacích kritérií
  • nabízí téměř zcela komplexní okruhy monitoringu výzev - více než 1300 aktuálních výzev
  • v porovnání počtu výzev s nejlepší konkurencí obsahuje o cca 45 % více možností
    služba nabízí nejen monitoring otevřených, ale i očekávaných výzev
  • suma získaných dotací předplatiteli od r. 2003 převyšuje sumu 120 mld. Kč

Služba vznikla sloučením služeb j4bPoradce.cz a DotaceOnline.cz. Snažíme se, abychom potvrdili pověst nejkvalitnější služby. Veškeré informace jsou veřejně dostupné, zásadní přidanou hodnotou je ale jejich shromáždění na jednom místě, a jejich utřídění. Současně jsou spolehlivé. To je důvod, proč řada měst tuto službu využívá. Neslibujeme, ale garantujeme přesnost, včasnost a kvalitu námi publikovaných informací. Ty jsou tříděny a zpětně vyhledávány podle mnoha přesných kritérií a jsou tak jasně cíleny k žádoucí cílové skupině. 

Jaké jsou výhody předplatného oproti bezplatnému zkušebnímu přístupu? Jaké jsou rozdíly mezi úrovněni předplatného? 

Narozdíl od uživatelů se zkušebním přístupem, kteří získávají informace pouze o výzvách, u kterých vám umíme nebo chceme nabídnout naše služby, předplatitelé získají přehled úplný, bez nadbytečné propagace našich služeb.

Úplný znamená úplný - snad bez výzev měst jiných, než krajských a výzev s dotací pod 100.000 Kč, jinak pokrýváme všechny výzvy. Předplatitelé navíc uvidí tedy všechny výzvy strukturálních fondů na celorepublikové úrovni, "bruselské" dotační možnosti, výzvy národních, regionálních a místních programů, výzvy bilaterálních programů, nadací, výzvy místních akčních skupin, ITI, IPRU a řady dalších ve vztahu k objednanému sektru - veřejnému, neziskovému nebo všem (dle úrovně objednávky). V porovnání s nejlepší konkurencí máme dlouhodobě v databázi o cca 50% výzev více.

Úroveň STANDARD je ohraničena monitoringem pro jeden celý sektor (například veřejný) a monitoring v úroveni PROFI není nijak limitován - obsahuje data pro všechny sektory.

Objednávku a ceny naleznete na tomto odkazu.