Dotaceonline.cz - další generace grantové databáze

Dotaceonline.cz je expertní vyhledávací a rešeršní systém grantů a dotací na všech úrovních a pro všechny = z evropských, národních i regionálních programů veřejné podpory pro soukromý, veřejný i neziskový sektor, který využívají stovky organizací profesionálně pracující s dotacemi:

 • umožňuje generování rešerší dotačních příležitostí dle mnoha vyhledávacích kritérií
 • nabízí téměř zcela komplexní okruhy monitoringu výzev - více než 1300 aktuálních výzev v porovnání počtu výzev s nejlepší konkurencí obsahuje o cca 45 % více možností
  služba nabízí nejen monitoring otevřených, ale i očekávaných výzev
 • suma získaných dotací předplatiteli od r. 2003 převyšuje sumu 120 mld. Kč

Služba vznikla sloučením služeb j4bPoradce.cz a DotaceOnline.cz. Snažíme se, abychom potvrdili pověst nejkvalitnější služby. Veškeré informace jsou veřejně dostupné, zásadní přidanou hodnotou je ale jejich shromáždění na jednom místě, a jejich utřídění. Současně jsou spolehlivé. To je důvod, proč řada měst tuto službu využívá. Neslibujeme, ale garantujeme přesnost, včasnost a kvalitu námi publikovaných informací. Ty jsou tříděny a zpětně vyhledávány podle mnoha přesných kritérií a jsou tak jasně cíleny k žádoucí cílové skupině. 

Jaké jsou výhody předplatného oproti bezplatnému zkušebnímu přístupu? 

Narozdíl od uživatelů se zkušebním přístupem, kteří získávají informace pouze o výzvách, u kterých vám umíme nebo chceme nabídnout naše služby, předplatitelé získají přehled úplný, bez nadbytečné propagace našich služeb. Úplný znamená úplný - snad bez výzev měst jiných, než krajských a výzev s dotací pod 100.000 Kč, jinak pokrýváme všechny výzvy. Předplatitelé navíc uvidí tedy všechny výzvy strukturálních fondů na celorepublikové úrovni, "bruselské" dotační možnosti, výzvy národních, regionálních a místních programů, výzvy bilaterálních programů, nadací, výzvy místních akčních skupin, ITI, IPRU a řady dalších ve vztahu k objednanému sektru - veřejnému, neziskovému nebo všem (dle úrovně objednávky). V porovnání s nejlepší konkurencí máme dlouhodobě v databázi o cca 50% výzev více.

V rámci předplatného je úroveň STANDARD ohraničena monitoringem pro jeden celý sektor (například veřejný) a monitoring v úroveni PROFI není nijak limitován - obsahuje data pro všechny sektory. Objednávku a ceny naleznete na tomto odkazu.

Úroveň BASIC

Tato úroveň umožňuje využití pouze pro interní potřeby Předplatitele v kombinaci s (právě) 1 lokalitou místa realizace projektu dle volby (vymezeno 1 okresem).  Určeno pro podnikatelský a neziskový sektor. V rámci veřejného sektoru určeno pouze pro obce pod 2000 obyvatel, určeno také pro mateřské, základní a střední, i vyšší odborné školy. 

Specifika úrovně předplatného:

 • Monitoring je určen výhradně pro interní využití pro Předplatitele BASIC, a to pro jednu konkrétní lokalitu místa realizace projektu (míněno na úrovni jednoho okresu) určenou předplatitelem BASIC
 • Licence je omezena pouze na doménu e-mailu registrovanou na Předplatitele BASIC, ve výjimečných případech lze akceptovat i e-mail mimo doménu Předplatitele BASIC, pokud je dle veřejně dostupných výpisů kontaktů prokázáno, že ji Předplatitel BASIC již dlouhodobě používá.
 • V základní ceně předplatného BASIC jsou garantovány tři (3) možnosti individualizovaného monitoringu vhodných dotačních příležitostí (3 „hlídací psi“ ) - zasílané / dostupné na jednu až tři konkrétní e-mailové adresy, které jsou výhradně v držení Předplatitele BASIC. Oprávnění užití mají maximálně 3 oprávnění uživatelé. Změna uživatelů v průběhu doby licence je v rámci organizace přípustná.
 • Tato úroveň je určena pro obce pod 2000 obyvatel, pro mateřské, základní a střední, i vyšší odborné školy. Je určena pro podnikatele s jedním místem realizace projektu a pro neziskový neziskového sektor.
 • Počet záznamů (programů podpory) v rámci jednoho Reportu je omezen počtem 100. V rámci této úrovně není povoleno zasílání reportů třetím stranám.

Úroveň STANDARD

Specifika úrovně předplatného:

 • Tato úroveň je určena pro monitoring dotačních příležitostí v rámci všech konkrétních sektorů bez regionálního omezení cílové skupiny potenciálních příjemců výzev.
 • Tato úroveň je určena pro monitoring dotačních příležitostí pro pouze jeden celý sektor (podnikatelský nebo veřejný nebo neziskový)
 • Oprávnění užití má maximálně 15 oprávněných uživatelů. Změna uživatelů v průběhu doby licence je v rámci organizace přípustná.
 • Licence je omezena pouze na doménu e-mailu registrovanou na Předplatitele.
 • V základní ceně předplatného STANDARD je patnáct (15) možností individualizovaného monitoringu vhodných dotačních příležitostí (15 „hlídacích psů“) - zasílané na 1 až 15 konkrétních e-mailových adres dle zadání Předplatitele.
 • Počet záznamů (programů podpory) v rámci jednoho Reportu je omezen počtem 100.
 • Předplatitel úrovně STANDARD je oprávněn tyto vygenerované reporty používat k vlastní komerční činnosti za účelem poskytování vlastní poradenské činnosti, avšak vždy jen ve formátu Reportu vygenerovaného přímo z databáze, ze kterého je zřejmé, že zdrojem takového Reportu je právě Databáze Poskytovatele.
 • Monitoring je určen pro Předplatitele STANDARD - typicky za účelem vlastního poradenství poskytovaného třetím osobám, s omezeními uvedenými v článku VI. Autorizované užití Databáze.
 • Případné výjimky musí být sjednány písemně.

Úroveň PROFI

Nejpokročilejší úroveň předplatného PROFI se vyznačuje těmito oprávněními Předplatitele (dále také jen „Předplatitel PROFI“):

 • Tato úroveň je určena pro monitoring dotačních příležitostí v rámci všech konkrétních sektorů bez regionálního omezení cílové skupiny potenciálních příjemců výzev.
 • Tato úroveň je určena pro monitoring dotačních příležitostí pro všechny tři sektory (podnikatelský, veřejný i neziskový)
 • Oprávnění užití má maximálně 20 oprávněných uživatelů. Změna uživatelů v průběhu doby licence je v rámci organizace přípustná.
 • Oprávnění užití má maximálně 20 oprávněných uživatelů. Změna uživatelů v průběhu doby licence je v rámci organizace přípustná.
 • V základní ceně předplatného PROFI je dvacet (20) možností individualizovaného monitoringu vhodných dotačních příležitostí (20 „hlídacích psů“ ) - zasílané na 1 až 20 konkrétních e-mailových adres dle zadání Předplatitele PROFI.
 • Počet záznamů (programů podpory) v rámci jednoho Reportu je omezen počtem 100.
 • Předplatitel úrovně PROFI je oprávněn tyto vygenerované reporty používat k vlastní komerční činnosti za účelem poskytování vlastní poradenské činnosti, avšak vždy jen ve formátu Reportu vygenerovaného přímo z databáze, ze kterého je zřejmé, že zdrojem takového Reportu je právě Databáze Poskytovatele.
 • Monitoring je určen pro Předplatitele PROFI - typicky za účelem vlastního poradenství poskytovaného třetím osobám, s omezeními uvedenými v článku VI. Autorizované užití Databáze.