Realizační management dotovaného projektu

Získali jste dotaci a podepsali grantovou smlouvu? Jste překvapeni jaké množství podmínek a povinností musíte dodržet a splnit, aby Vám tato dotace nebyla odebrána? Obraťte se na nás a my Vám pomůžeme při plnění Vašich povinností spojených s čerpáním dotace. Pomocí naší průběžné pomoci snižte riziko odebrání dotace na minimum.

Jaké jsou nejčastější chyby ve fázi realizace vedoucí ke snížení nebo nevyplacení podpory?

  • Chybně provedená či neprovedená výběrová řízení na dodavatele
  • Hloupé chyby vyplývající z nepozornosti nebo špatného pochopení metodických pokynů
  • Nepodání žádostí o změnu, zmeškání termínů pro podání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu, špatný formát publicity projektu, malý důraz na detail
  • Nedostatečné organizační a administrativní zajištění projektu - existují bílá místa v určení odpovědností za řadu úkonů, např. správné zaúčtování dotace, sledování plnění závazných ukazatelů
  • Nedodržení naplnění stanovených indikátorů nebo podcenění následků při jejich nenaplnění
  • Nedostatečná komunikace mezi členy projektového týmu nebo s poskytovatelem dotace
  • Nedodržení zásad opatření, tj. nevěnování pozornosti poslednímu detailu v rozsáhlých příručkách pro žadatele a příjemce

Za dobu naší existence jsme se vždy snažili klást důraz na kvalitu naší práce a upřednosťovali ji tak před maximalizací obratu z naší činnosti. To znamená, že nejsme pravidelně tou nejlevnější volbou při prvotním vyhodnocení mezi konkurenčními nabídkami, avšak v konečném účtování díky minimalizaci sankcí udělených poskytovatelem dotace a snaze o efektivní komunikaci mezi všemi stranami se naše nabídka ve světle naší odpovědnosti stává rozumnou volbou. I my jsme v naší minulosti, jako všichni ostatní, udělali chyby, proto je už nezopakujeme a víme, kde není prostor pro omyl nebo chybu.