Profil společnosti

GRANT ADVISOR, spol. s r.o. již od roku 1999 poskytuje svým zákazníkům komplexní podporu a servis v oblasti dotací, a to prostřednictvím publikačních i poradenských služeb. Úkolem GA není pouze ukázat vhodné dotační příležitosti, ale dovést své zákazníky až do cíle.

V rámci publikačních a informačních služeb je náplní činnosti společnosti každodenní monitoring všech dotačních programů a nových výzev, jejichž změny zaznamenává, třídí a publikuje. Vyvíjí řadu internetových a intranetových informačních aplikací pro podporu vyhledání vhodné dotace, přípravu projektových žádostí a realizace projektu. GA dotace nepomáhá však pouze nalézat, ale také aktivně pomáhá svým klientům podávat úspěšné projektové žádosti a také přislíbené prostředky reálně vyčerpat.

Čím jsme přispěli k vývoji oboru dotačního poradenství v ČR?

 • První společnost na trhu poskytující komplexní dotační služby ve všech oblastech podpory
 • Autor první denně aktualizované online grantové databáze s možností mailingu na míru
 • První společnost nabízející na trh komplexní software pro řízení dotačních aktivit velkých územních celků a velkých organizací
 • Jedna z prvních společností pracujících na principu „no winn, no fee“

V oblasti grantového poradenství poskytujeme služby v celém projektovém cyklu, pomáháme ve spolupráci s klientem formulovat myšlenku a záměr projektu podle stanovených pravidel fondů EU, národních prostředků nebo jakýchkoliv jiných. Pracujeme s klienty, kteří mají jasný investiční či neinvestiční záměr a také pomáháme hledat možnosti finančních zdrojů pro jednotlivé projekty. Našimi klienty jsou jak podnikatelé, tak i města, obce, i neziskové organizace.

 

Reference podnikatelský sektor

Objem finančních prostředků v žádostech: 2 116 169 124 Kč

(nejedná se o úplný výčet)

 • Inovace procesu laboratorního měření vlastností dextrinu pro ekologická lepidla - TOPCORE service s.r.o.
 • Dextrinovo - disperzní pojivo nové generace s elastickými vlastnostmi - TOPCORE service s.r.o.
 • Nová generace vícenožové letmé pily pro průmysl 4.0. - TOPCORE service s.r.o.
 • Výroba inovativní sypké dextrinové směsi pro ekologická lepidla - TOPCORE service s.r.o.
 • Vývoj nových ekologických lepidel na bázi dextrinu v sypkém řešení - TOPCORE service s.r.o.
 • Inovace výroby korpusů dveřních výplní osobních automobilů - Mürdter Dvořák, nástrojárna, spol. s r.o.
 • Pořízení výrobních technologií - TOPCORE service s.r.o.
 • Media Analytics - Look Forward s.r.o.
 • Rozšíření vývojového centra společnosti HELLSTEIN spol. s r.o. - HELLSTEIN spol. s r.o.
 • Podpora zahraničního marketingu společnosti REVOS - REVOS, s.r.o.
 • Nákup svozové techniky a shromažďovacích prostředků na papír - EKOPRON – METAL s.r.o.
 • Cezava a.s. úspory energie - Cezava a.s. Blučina
 • Úspory energie Levimo - LEVIMO s.r.o.
 • Pořízení lakovací technologie - Miroslav Štefek
 • AGRO Rozsochy, a.s. úspory energie - AGRO Rozsochy, a.s.
 • Vybudování výzkumně-vývojového centra AlveyManex a.s - Alvey Manex a.s.
 • Pořízení technologií pro společnost Alvey Manex pro zvýšení konkurenceschopnosti - Alvey Manex a.s.
 • Zvýšení produktivity a optimalizace montážních operací výroby dveřních výplní osobních automobilů - Mürdter Dvořák, nástrojárna, spol. s r.o.
 • Centrum sdílených služeb Cloud Empire - Cloud Empire s.r.o.
 • Vývoj redakčního systému (CMS) Teresa - IZON s.r.o.
 • Inovace transakčního a billingového systému - Agmo, a.s.
 • Inovace ICT v podniku Katring Plus - Katring Plus s.r.o.
 • Vývoj aplikace v oblasti zdravotnictví ve společnosti CTMOS, spol. s r.o. - CTMOS, spol. s r.o
 • Inovace ICT v podniku MONTS s.r.o. - MONTS s.r.o.
 • Inovace ICT ve společnosti Unointeriér - Unointeriér s.r.o.
 • Inovace ICT ve společnosti Revos - Revos, s.r.o.
 • Inovace ICT ve společnosti Hakov - Hakov a.s.
 • Inovace ICT ve společnosti Dina-Hitex - DINA-HITEX, spol. s.r.o.
 • Inovace interaktivního systému - Comgate Interactive, s.r.o.
 • Podpora vývoje generačně nové platformy informačního systému s víceúrovňovým redakčním systémem - webProgress, s.r.o.
 • Výstavba čistých prostor pro finalizaci veterinárních přípravků - Bioveta a.s.
 • Rozvoj společnosti DINA – HITEX prostřednictvím nové výrobní linky pro netkané textilie - DINA - HITEX
 • Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti BOHEMIAN TECHNOLOGIES a.s. na zahraničních trzích - BOHEMIAN TECHNOLOGIES a.s.
 • Podpora strategie zvýšení exportu marketingovou prezentací společnosti MEZSERVIS spol. s r.o. - MEZSERVIS spol. s.r.o.
 • Rozšíření a modernizace technologií pro výrobu nábytku - NADOP Ořechov
 • Marketingový set prezentací pro zahraniční partnery - GEODIS BRNO spol. s.r.o.
 • Pořízení CNC obráběcího centra a technologického mostního jeřábu pro závod Loštice - SAN-JV s.r.o.
 • Truhlářská výrobna - Pavel Králík
 • Vývoj kultivačních a purifikačních technologií pro průmyslovou produkci rekombinantních vakcín - Bioveta a.s.
 • Profesionalizace marketingu infoproduktů společnosti GRANT ADVISOR - GRANT ADVISOR, spol. s r.o
 • KAVYL - technologie - KAVYL s.r.o.
 • Prořízení výrobních technologií – Jiří Svoboda - Fagus - Jiří Svoboda
 • Komplexní výroba korpusů dveřních výplní - Mürdter Dvořák, nástrojárna, spol. s r.o.
 • ABC Technologie - ABC - AMERICAN BOHEMIAN CORPORATION s.r.o.
 • Rozšíření stávajícího výrobního provozu pro výrobu lepidel, TOPCORE - TOPCORE, s. r. o.
 • Úspory energie ASO - ASO Humpolec a. s.
 • Automatické pokročilé dynamické doporučování informací - Fameless s. r. o.
 • Poznej golfový život - propagace golfové turistiky na Brněnsku - GOLF BRNO a.s.
 • Westernové městečko Boskovice - Westernové městečko Boskovice s.r.o.
 • Turistické centrum SOLNICE - Alexandra Plánská
 • Městské golfové hřiště Brno Jinačovice - dokončení výstavby třetího devítijamkového golfového hřiště - GOLF BRNO, a.s.
 • Modernizace a rozšíření ubytovacích a stravovacích kapacit Motorestu Mikulov - Travel Wine spol.s.r.o.
 • Výstavba zařízení relaxační a sportovní části Hotelu Madison v Břeclavi - RACIO s.r.o.
 • Městské golfové hřiště Brno Jinačovice - Golfová akademie - GOLF Brno a.s.
 • Městské golfové hřiště Brno Jinačovice - GOLF BRNO, a.s.
 • Navštivte Mikulovsko - Travel Wine spol. s r.o.
 • Společensko sportovní areál HARMONIE - ELVOSPOL, s.r.o.
 • Rozšíření ubytovací a stravovací kapacity hotelu MBZ M v Mikulově - MBZ M s.r.o.
 • Penzion Albor Čejkovice - Bořivoj Damborský
 • Zvýšení adaptability společnosti S&T CZ na současnou ekonomickou situaci ČR prostřednictvím rozvoje systému vzdělávání - S&T CZ s.r.o.
 • Vzdělávání zaměstnanců společností Orgrez a Orging Brno - ORGREZ a.s., a.s.
  Posílení konkurenceschopnosti společnosti TopBio mlýn, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání svých zaměstnanců - TopBio mlýn, s.r.o.
 • Podpora odborného růstu a zvyšování kvalifikace zaměstnanců KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. - KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s.
 • Specifické vzdělávání zaměstnanců SLÉVÁRNA KUŘIM, a.s. - SLÉVÁRNA KUŘIM, a.s.
 • Specifické vzdělávání zaměstnanců TOS KUŘIM- OS, a.s. - výrobce speciálních obráběcích strojů - TOS KUŘIM- OS, a.s.
 • Tréningový program pro MORAVIA IT - MORAVIA IT, a.s.
 • Zvyšování profesní úrovně zaměstnanců NUTRICIA DEVA a.s. jako nástroj zvýšení konkurenceschopnosti v potravinářském odvětví - NUTRICIA DEVA a.s.
 • Prohlubování kvalifikace obsluh strojního zařízení - Mlékárna Kunín, a.s.
 • Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti MVV Energie CZ formou adresných školení - MVV Energie CZ s.r.o.
 • Podpora rozšíření a systematizace komplexního vzdělávání zaměstnanců - Pivovary Staropramen a.s.
 • Realizace vzdělávacích akcí pro zaměstnance společnosti Aquasoft, spol. s r.o. - Aquasoft, spol. s.r.o.
 • Vzdělávání zaměstnanců společnosti S&T Services Česká republika s.r.o. - S&T Services Česká republika s.r.o.
 • Individualizovaná péče pro seniory a handicapované – uplatnění metody Human-Centered Designu v sociálních službách - IdeaSense s. r. o., a partneři
 • Sociální inovace – ochranná léčba - MUDr. Dagmar Nováková
 • Sociální inovace – léčba závislostí - Compitum s. r. o.
 • Modernizace zařízení pro balení tvarohových výrobků - POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s.
 • Zdokonalení hygieny provozu v provozovně Ostrava - Martinov - Mlékárna Kunín, a.s.
 • Zajištění kritického kontrolního bodu - skladování hotových výrobků v chladírně - Mlékárna Kunín, a.s.
 • Vybudování spojovacího koridoru pro přesun výrobků při zachování teplotního řetězce - Mlékárna Kunín, a.s.
 • Nákup technologie pro pasterizaci mléka - Mlékárna Olešnice, rolnické mlékařské družstvo
 • Nákup technologie pro porcování drůbeže - Moravskoslezské drůbežářské závody PROMT a.s.
 • Modernizace a nákup chladícího zařízení skladivacích komor - Moravskoslezské drůbežářské závody PROMT a.s.
 • Polyfunkční dům pro rozvoj turistiky a vzdělávání Mikulov - Marcus a CO., s.r.o

Reference veřejný sektor

Objem finančních prostředků v žádostech: 13 370 230 695 Kč

(nejedná se o úplný výčet)

 • Studie proveditelnosti Středoevropské fórum Olomouc - Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace
 • Studie proveditelnosti - Zámek Uherčice (Národní památkový ústav)
 • Dobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče - Domov důchodců Onšov, příspěvková organizace
 • Koordinované studijní opory pro studium základních chemických předmětů na středních školách - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • Rekonstrukce Domu pro matky s dětmi pro služby krizové intervence Zábřeh - Město Zábřeh
 • Centrum sociálních služeb, Speciální pedagogické centrum Šumperk - Speciální základní škola Schola-Viva
 • Vybudování tří center odborného vzdělávání v oblasti CNC obrábění v Jihomoravském kraji - SOŠ, SOU a U Blansko, Bezručova 33
 • Rekonstrukce a přístavba přednáškového centra pro zvýšení úrovně odborného vzdělávání - Ústav Přístrojové techniky
 • Rekonstrukce knihovny na centrum celoživotního vzdělávání regionu Hustopeče - Město Hustopeče
 • III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická-Havířská, 2. Stavba - Vysočina
 • Vranov nad Dyjí - přístupová komunikace II/398 - Správa a údržba silnic JMK
 • Rekonstrukce mostu ev. č. 35114-4 v Přibyslavicích a rekonstrukce silnice III/35114 - Kraj Vysočina
 • II/411, II/152, III/15226 Moravské Budějovice - okružní křižovatka - Kraj Vysočina
 • Silnice II/437, most ev. č. 437-027, Chvalčov - Ředitelství silnic Zlínského kraje
 • Kruhová křižovatka u Autostylu - Město Trutnov
 • Vybudování informační infrastruktury sdružení obcí Mikroregion Bystřice-Nýdek - Mikroregion Bystřice - Nýdek
 • Městský kamerový systém hl. m. Prahy - Hlavní město Praha
 • Rozvoj dopravní obslužnosti v Jihomoravském kraji formou IDS - Jihomoravský kraj
 • Rozvoj dopravní obslužnosti v Jihomoravském kraji formou integrovaného dopravního systému - II. fáze - Jihomoravský kraj
 • Bezbariérově a ekologicky - nákup nízkopodlažních trolejbusů pro Ústí nad Labem - Statutární město Ústí nad Labem
 • Modernizace silničního propojení Boskovic a Velkých Opatovic a jejich napojení na silnici I/43 - Správa a údržba silnic JMK
 • Rekonstrukce mostu ev. č. 152-018 v Jaroměřicích - Kraj Vysočina
 • Zlepšení přeshraniční infrastruktury - hraniční přechody ČR - Rakousko - Správa a údržba silnic JMK
 • Modernizace silničního připojení severní části okresu Vyškov na dálnici D1 - Správa a údržba silnic JMK
 • Letovice - přístupová komunikace k průmyslovým zónám - Správa a údržba silnic JMK
 • Benediktinský klášter Rajhrad - Benediktinské Opatství Rajhrad
 • 20. ročník mezinárodního bienále grafického designu a konference ICOGRADA - Moravská galerie Brno
 • Exposition of time - mezinárodní putovní expozice hodin - Město Šternberk
 • Dopravní obslužnost mikroregionu Hrušovansko - Obec Břežany
 • Optimalizace odpadového hospodářství mikroregionu Kloboucko - Město Klobouky u Brna
 • Sběrný dvůr odpadového materiálu Olešnice - Město Olešnice
 • Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - Vodohospodářská zařízení Šumperk
 • Studie proveditelnosti projektu SZ Uherčice – Obnova zámeckého areálu - Národní památkový ústav

 

Reference neziskový sektor

Objem finančních prostředků v žádostech: 1 152 863 339 Kč

(nejedná se o úplný výčet)

 • PORTUS Praha s.r.o. - Rozšíření portfolia Dobrot s příběhem o italskou řadu
 • Romani hub, z.s. - Profesionalizace organizace Romani hub, z.s.
 • Edukační centrum pro vzácná onemocnění - Česká asociace pro vzácná onemocnění z.s.
 • Zefektivnění terénních služeb Unie neslyšících Brno - Unie neslyšících Brno, z.s.
 • Společnou cestou k integraci romských dětí a rodin - Centrum společného zájmu, z.s.
 • Rozšíření sociálního podniku UNB o opravárenské a servisní centrum – Unie neslyšících Brno, sociální podnik, s.r.o.
 • Romani hub - cesta k lepšímu zdraví – Romani hub, z.s.
 • Motivační systém Semafor, zelená pro další rozvoj sociálního podniku Pasparta - Pasparta Publishing, s.r.o.
 • Automobil pro sociální rehabilitaci CPSP Hodonínska - Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s.
 • Automobil zkvalitní sociální rehabilitaci - Dotyk II, o.p.s.
 • Stabilizace a profesionalizace spolku Revma Liga Česká republika, z.s. - Revma Liga Česká republika, z.s.
 • Profesionalizace Asociace mužů sobě (AMS) - Asociace mužů sobě z.s.
 • Automobil zkvalitní terénní sociální práci - Dotyk II, o.p.s.
 • Poznejme se navzájem - Centrum společného zájmu, z.s.
 • Letní škola Romipen 2022 - Centrum společného zájmu, z.s.
 • Spolu to zvládneme 2022 - Centrum společného zájmu, z.s.
 • Profesionalizace organizace - ADRA, o.p.s.
 • Víme jak na to - Dotyk 2
 • Služby schizofrenikům v domácím prostředí II - Dotyk 2
 • Přístavba azylového domu sv. Eufrazie pro matky s dětmi - Kongregace Naší Paní milosrdenství Dobrého Pastýře
 • Nové produkty a marketing turistické destinace - ZO ČSOP ADONIS č. 56/03
 • Jezdecký areál Velká kasárna Hodonín - Jezdecký klub Nesyt
 • Profesionalizace organizace ADRA o.p.s. - ADRA, o.p.s.
 • Služby schizofrenikům v domácím prostředí - DOTYK II, o.p.s.
 • Zvýšení konkurenceschopnosti vybraných členských organizací SST prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů - Svaz strojírenské technologie, z.s.
 • Vytvoření multifunkčního vzdělávacího centra pro sluchově postižené v Olomouci - Unie neslyšících Olomouc
 • Agentura podporovaného zaměstnání pro tělesně postižené - Liga za práva vozíčkářů
 • Eurosigns 1 – Evropské znakové jazyky pro profesionály - Českomoravská jednota neslyšících
 • Eurosigns 2 – Evropské znakové jazyky pro profesionály - Českomoravská jednota neslyšících
 • Eurochance 1 – English and German for visually impaired people - Brailcom o.p.s.
 • Signall 1 - mezinárodní projekt na podporu znakového jazyka - Interesource Group Ireland Limited
 • Fénix & Přiblížení umění zpět k lidem - International Art Gallery
 • Facilitace svépomocných skupin Romů v Brně Vzdělávání Pro-spect z.s.
 • Spolu to zvládneme Centrum společného zájmu
 • PAHOP - podpora procesů ve službách - PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú.
 • Digitální vzdělávací zdroj pro výuku zeměpisu- ADRA, o.p.s.
 • Edukační centrum pro vzácná onemocnění - Česká asociace pro vzácná onemocnění z.s.
 • Rehabilitační a rekondiční pobyty - Unie ROSKA - česká MS společnost, z. s.
 • Webové stránky - Unie ROSKA - česká MS společnost, z. s.
 • Docházkové akce pro pacienty s RS - Unie ROSKA - česká MS společnost, z. s.
 • Přednášky pro pacienty s RS - Unie ROSKA - česká MS společnost, z. s.
 • Naše bezpečnost a pořádek – Avas keras pal peskero – Romani hub, z.s.
 • I my volíme do Evropského parlamentu – Romani hub, z.s.