Výběrová (zadávací) řízení

Nabízíme Vám kompletní servis pro zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách, příp. také provedení zadávacího řízení dle pravidel jednotlivých dotačních programů.

Naše služby zahrnují především:

  • Organizaci zadávacího řízení
  • Spolupráci při tvorbě zadávací dokumentace a zadávacích podmínek
  • Vyhotovení oznámení o zadání veřejné zakázky
  • Administrativní a organizační zajištění průběhu vlastní soutěže
  • Vyhodnocení zadávacího řízení
  • Příprava smlouvy pro vítěze vzešlého z výběrového řízení
  • Metodická pomoc uchazečům o veřejnou zakázku

Vedle provádění zadávacích řízení poskytujeme služby také jednotlivým uchazečům při jejich účasti v zadávacím řízení a to formou spolupráce při přípravě nabídky, podání námitek, příp. také řízení před orgánem dohledu. Zkušenosti z procesu vybírání vítězů zadávacích řízení nám dávají příležitost poznat klasické procesní i formální chyby, které vedou k naprosto zbytečným vyloučením účastníků zadávacího řízení - uchazečů o zakázku. Jestliže chcete takovým chybám předejít a zvýšit své šance na vítězství, kontaktujte nás a my pro Vás zpracujeme kompletní nabídku do soutěže, případně Vám ji zkontrolujeme a odstraníme chyby z nabídky.