Úvod | Oddělení poradenství | Profil oddělení

GRANT ADVISOR… Nové jméno, dlouhá historie a zkušenosti.

V oblasti grantového poradenství poskytujeme služby v celém projektovém cyklu, pomáháme ve spolupráci s klientem formulovat myšlenku a záměr projektu podle stanovených pravidel, tak aby byly naplněny programové cíle jednotlivých operačních programů ve vazbě na Národní rozvojový plán. Pracujeme s klienty, kteří mají jasný investiční či neinvestiční záměr a také pomáháme hledat možnosti finančních zdrojů pro jednotlivé projekty. Našimi klienty jsou jak podnikatelé, tak i města, obce, i neziskové organizace (viz. reference »).

Naším posláním je poskytovat komplexní know-how a služby pro zpracování projektů financovaných z fondů EU, především ze strukturálních fondů, komunitárních programů a Fondu soudržnosti, ale i českých grantových zdrojů.

Tým GRANT ADVISOR

Zasílání novinek GA:

Novinky

DotaceOnline.cz a j4bPoradce.cz verze 1.0. budou končit, připravte se na DotaceOnline 2.0.

Bohužel technologické stáří našich současných služeb monitoringu dotací je neúprosné, po dlouhých letech dochází ke změnám
»» více
17. 1. 2018

DotaceOnline.cz

Denně aktualizovaný, komplexní online zdroj informací o všech dotačních příležitostech v ČR. Najdete zde veškeré možnosti
»» více
6. 12. 2016

© 2008 GRANT ADVISOR | Vrchlického sad 4, 602 00 Brno | T: 543 237 286 | E: info@grantadvisor.cz | DotaceOnline.cz | CD Dotace a fondy | j4bPoradce.cz | Poradenství | Programming by Peax