Úvod | Oddělení poradenství | Profil oddělení

GRANT ADVISOR… Nové jméno, dlouhá historie a zkušenosti.

V oblasti grantového poradenství poskytujeme služby v celém projektovém cyklu, pomáháme ve spolupráci s klientem formulovat myšlenku a záměr projektu podle stanovených pravidel, tak aby byly naplněny programové cíle jednotlivých operačních programů ve vazbě na Národní rozvojový plán. Pracujeme s klienty, kteří mají jasný investiční či neinvestiční záměr a také pomáháme hledat možnosti finančních zdrojů pro jednotlivé projekty. Našimi klienty jsou jak podnikatelé, tak i města, obce, i neziskové organizace (viz. reference »).

Naším posláním je poskytovat komplexní know-how a služby pro zpracování projektů financovaných z fondů EU, především ze strukturálních fondů, komunitárních programů a Fondu soudržnosti, ale i českých grantových zdrojů.

Tým GRANT ADVISOR

Zasílání novinek GA:

Novinky

DotaceOnline.cz

Denně aktualizovaný, komplexní online zdroj informací o všech dotačních příležitostech v ČR. Najdete zde veškeré možnosti
»» více
6. 12. 2016

© 2008 GRANT ADVISOR | Vrchlického sad 4, 602 00 Brno | T: 543 237 286 | E: info@grantadvisor.cz | DotaceOnline.cz | CD Dotace a fondy | j4bPoradce.cz | Poradenství | Programming by Peax