Profil společnosti

GRANT ADVISOR, spol. s r.o. již od roku 1999 poskytuje svým zákazníkům komplexní podporu a servis v oblasti dotací, a to prostřednictvím publikačních i poradenských služeb. Úkolem GA není pouze ukázat vhodné dotační příležitosti, ale dovést své zákazníky až do cíle.

V rámci publikačních a informačních služeb je náplní činnosti společnosti každodenní monitoring všech dotačních programů a nových výzev, jejichž změny zaznamenává, třídí a publikuje. Vyvíjí řadu internetových a intranetových informačních aplikací pro podporu vyhledání vhodné dotace, přípravu projektových žádostí a realizace projektu. GA dotace nepomáhá však pouze nalézat, ale také aktivně pomáhá svým klientům podávat úspěšné projektové žádosti a také přislíbené prostředky reálně vyčerpat.

Čím jsme přispěli k vývoji oboru dotačního poradenství v ČR?

  • První společnost na trhu poskytující komplexní dotační služby ve všech oblastech podpory
  • Autor první denně aktualizované online grantové databáze s možností mailingu na míru
  • První společnost nabízející na trh komplexní software pro řízení dotačních aktivit velkých územních celků a velkých organizací
  • Jedna z prvních společností pracujících na principu „no winn, no fee“

V oblasti grantového poradenství poskytujeme služby v celém projektovém cyklu, pomáháme ve spolupráci s klientem formulovat myšlenku a záměr projektu podle stanovených pravidel fondů EU, národních prostředků nebo jakýchkoliv jiných. Pracujeme s klienty, kteří mají jasný investiční či neinvestiční záměr a také pomáháme hledat možnosti finančních zdrojů pro jednotlivé projekty. Našimi klienty jsou jak podnikatelé, tak i města, obce, i neziskové organizace.