Úvod | Oddělení poradenství | Úvodní konzultace

Jak probíhají naše úvodní konzultace?

Aby se z klientova nápadu zrodil dobrý projekt, jsme připraveni poradit mu v důležitých krocích.

Krok 1 – Definice předmětu projektu. Tato definice by měla být nezávislá na dostupných dotačních programech. Společně s klientem určíme výstupy, časové rámce a rozpočet projektu. Váš projekový záměr můžete vyplnit zde.

Krok 2 – Analýza možností financování projektu. V tomto kroku zhodnotíme možnosti vlastního financování klienta a případně mu doporučíme možnosti úvěrového financování, a především možnosti dotačního financování. Na základě definice organizace a projektu vebereme vhodné možnosti financování pro projekt. Při analýze sledujeme následující kritéria: velikost podniku, historie a finanční zdraví, oblast aktivit organizace, lokalita projektu, účel projektu, časový rámec, možnosti spolufinancování a další. Doporučení o změnách v projektu. Tento krok Vám nabízíme ZDARMA.

V případě, že je dotační financování Vašeho projektu reálné, Vám zašleme další nabídku našich služeb.

Krok 3 – Příprava projektové žádosti. Pokud jsou cíle projektu v souladu se zadáním Opatření, je doporučeno projekt konzultovat s vyhlašovatelem programu. Je třeba striktně dbát na podobu projektu, počet povinných výtisků a příloh, které je nutné odevzdat včas na správné místo.

Naše politika vztahu ke klientovi je založena na sdílení rizika. Pokud jsme neúspěšní při získání grantu, platíte nám pouze stanovený paušál. Ten pokrývá některé z našich nákladů vzniklých zpracováním žádosti. Náš zájem na Vašem úspěchu je proto oboustranný a vzájemně motivující.

Zasílání novinek GA:

Novinky

DotaceOnline.cz a j4bPoradce.cz verze 1.0. budou končit, připravte se na DotaceOnline 2.0.

Bohužel technologické stáří našich současných služeb monitoringu dotací je neúprosné, po dlouhých letech dochází ke změnám
»» více
17. 1. 2018

DotaceOnline.cz

Denně aktualizovaný, komplexní online zdroj informací o všech dotačních příležitostech v ČR. Najdete zde veškeré možnosti
»» více
6. 12. 2016

© 2008 GRANT ADVISOR | Vrchlického sad 4, 602 00 Brno | T: 543 237 286 | E: info@grantadvisor.cz | DotaceOnline.cz | CD Dotace a fondy | j4bPoradce.cz | Poradenství | Programming by Peax