Úvod | Oddělení poradenství | Studie proveditelnosti

GRANT ADVISOR… Nové jméno, dlouhá historie a zkušenosti.

Další část projektu, kterou pro klienta zpracujeme, je Feasibility Study neboli Studie proveditelnosti. Tato studie slouží k ověření smysluplnosti projektu posouzení. Ve studii je nastíněna realizovatelnost projektu a též zhodnocení efektivnosti potenciálně vložených prostředků. Zároveň představuje zásadní nástroj samotného projektového řízení.

Doporučená struktura studie proveditelnosti

1. Stručné vyhodnocení projektu
2. Popis podstaty projektu
3. Etapy investičních projektů

4. Analýza trhu a marketingová strategie
5. Management projektu a řízení lidských zdrojů
6. Technické a technologické řešení projektu
7. Dopad projektu na životní prostředí
8. Zajištění investičního majetku
9. Řízení pracovního kapitálu
10. Finanční plán a analýza projektu
11. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu
12. Harmonogram projektu
13. Podrobné závěrečné zhodnocení projektu

 

Zasílání novinek GA:

Novinky

DotaceOnline.cz a j4bPoradce.cz verze 1.0. budou končit, připravte se na DotaceOnline 2.0.

Bohužel technologické stáří našich současných služeb monitoringu dotací je neúprosné, po dlouhých letech dochází ke změnám
»» více
17. 1. 2018

DotaceOnline.cz

Denně aktualizovaný, komplexní online zdroj informací o všech dotačních příležitostech v ČR. Najdete zde veškeré možnosti
»» více
6. 12. 2016

© 2008 GRANT ADVISOR | Vrchlického sad 4, 602 00 Brno | T: 543 237 286 | E: info@grantadvisor.cz | DotaceOnline.cz | CD Dotace a fondy | j4bPoradce.cz | Poradenství | Programming by Peax