Úvod | Profil společnosti

GRANT ADVISOR... Nové jméno, dlouhá historie a zkušenosti

GRANT ADVISOR, spol. s r.o. již 10 let poskytuje svým zákazníkům komplexní podporu a servis v oblasti dotací, a to prostřednictvím publikačních i poradenských služeb. Úkolem GA není pouze ukázat vhodné dotační příležitosti, ale dovést své zákazníky až do cíle.

V rámci publikačních a informačních služeb je náplní činnosti společnosti každodenní monitoring všech dotačních programů a nových výzev, jejichž změny zaznamenává, třídí a publikuje. Vyvíjí řadu internetových a intranetových informačních aplikací pro podporu vyhledání vhodné dotace, přípravu projektových žádostí a realizace projektu. GA dotace nepomáhá však pouze nalézat, ale také aktivně pomáhá svým klientům podávat úspěšné projektové žádosti a také přislíbené prostředky reálně vyčerpat.

Zkušenosti dokládá dlouhý seznam několika stovek předložených projektů v řádech miliard korun, a to v rámci předvstupních i strukturálních fondů, komunitárních programů EU a iniciativ Společenství. Jejími klienty jsou společnosti z podnikatelského, neziskového i veřejného sektoru. Čím společnost GRANT ADVISOR (včetně své právní předchůdkyně) přispěl k vývoji oboru dotačního poradenství v ČR?

 

Zasílání novinek GA:

Novinky

DotaceOnline.cz

Denně aktualizovaný, komplexní online zdroj informací o všech dotačních příležitostech v ČR. Najdete zde veškeré možnosti
»» více
6. 12. 2016

© 2008 GRANT ADVISOR | Vrchlického sad 4, 602 00 Brno | T: 543 237 286 | E: info@grantadvisor.cz | DotaceOnline.cz | CD Dotace a fondy | j4bPoradce.cz | Poradenství | Programming by Peax