Úvod | Oddělení poradenství | Příprava projektu

GRANT ADVISOR... Nové jméno, dlouhá historie a zkušenosti.

Naše služby pokrývají celý projektový cyklus, tj. od fáze definice projektu a vyhledání vhodného dotačního titulu, přes zpracování projektové žádosti včetně příloh a jejich tisku, administrace a monitoring projektu, až po podání závěrečné zprávy a vyúčtování.

V této fázi nabízíme klientovi následující činnosti:

Přístup k riziku

Naše politika vztahu ke klientovi je založena na sdílení rizika. Pokud jsme neúspěšní při získání grantu, platíte nám pouze stanovený paušál. Ten pokrývá některé z našich nákladů vzniklých zpracováním žádosti. Náš zájem na Vašem úspěchu je proto oboustranný a vzájemně motivující.
  • Pracujeme na základě dlouhodobé spolupráce, která umožňuje oboustranně snižovat náklady na podání žádostí o grant a zároveň zvyšuje jeho šanci na schválení.
  • Realizujeme však i jednorázové vypracování projektu.
  • Pokud není ve Vašem zájmu stanovit odměnu na základě úspěšnosti projektu, pracujeme i na základě dohodnuté hodinové sazby.

Zasílání novinek GA:

Novinky

DotaceOnline.cz

Denně aktualizovaný, komplexní online zdroj informací o všech dotačních příležitostech v ČR. Najdete zde veškeré možnosti
»» více
6. 12. 2016

© 2008 GRANT ADVISOR | Vrchlického sad 4, 602 00 Brno | T: 543 237 286 | E: info@grantadvisor.cz | DotaceOnline.cz | CD Dotace a fondy | j4bPoradce.cz | Poradenství | Programming by Peax