Úvod | Oddělení poradenství | Finanční analýzy

GRANT ADVISOR… Nové jméno, dlouhá historie a zkušenosti

Dle zaměření projektu provedeme potřebné analýzy, které jsou požadovány dle pravidel dotačního programu.

Finanční analýza

Účel finanční analýzy je sestavit předpovědi finančních toků a spočítat výstupy hodnotících ukazatelů - čistou současnou hodnotu a vnitřní výnosové procento. V zásadě platí, že aby se realizace Projektu vyplácela, čistá současná hodnota by měla být větší nebo rovna nule. Platí, že pokud je vnitřní výnosové procento nižší než zvolená diskontní sazba, realizace Projektu by měla být zvážena, neboť alternativní využití finančních zdrojů se jeví jako výhodnější.

Ekonomická analýza

Účelem je odhad přínosu projektu na ostatní subjekty mimo subjekt předkladatele, jako je například vliv na snížení nezaměstnanosti v regionu, zvýšení produktivity spolupracujících podniků, a dalších.

Citlivostní analýza

Analýza citlivosti je postup, který zkoumá proměnlivé a nejisté předpoklady investičního záměru a zejména pak vliv jejich změn na určitý výsledný ukazatel.

Zasílání novinek GA:

Novinky

DotaceOnline.cz a j4bPoradce.cz verze 1.0. budou končit, připravte se na DotaceOnline 2.0.

Bohužel technologické stáří našich současných služeb monitoringu dotací je neúprosné, po dlouhých letech dochází ke změnám
»» více
17. 1. 2018

DotaceOnline.cz

Denně aktualizovaný, komplexní online zdroj informací o všech dotačních příležitostech v ČR. Najdete zde veškeré možnosti
»» více
6. 12. 2016

© 2008 GRANT ADVISOR | Vrchlického sad 4, 602 00 Brno | T: 543 237 286 | E: info@grantadvisor.cz | DotaceOnline.cz | CD Dotace a fondy | j4bPoradce.cz | Poradenství | Programming by Peax