Úvod | Oddělení infoslužeb | Signall 2

Neslyšící a éra komunismu | Vzdělávací systém v České republice | Integrace vzdělávacích systémů | Systémy dorozumívání českých neslyšících | Bilingvální přístup ve vzdělávání | Neslyšící a vysokoškolská studia | Legislativní zakotvení znakového jazyka | Nové technologie pro neslyšící | Jaká je úroveň vzdělání neslyšících | Tlumočnické služby | Uplatnění neslyšících na trhu práce

 

Tlumočnické služby v ČR

Podle Centra zprostředkování tlumočníků pro neslyšící by ročně potřebovalo tlumočnickou službu asi 50 000 sluchově postižených v ČR. Statistiky v této oblasti neexistují, takže skutečná poptávka po tlumočnických službách a míra využívání služeb není známa. Tlumočnické služby pro neslyšící nabízí v ČR několik organizací, většina z nich však působí pouze místně a služba je využívána jen příležitostně. Celorepublikovou působnost má právě Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící. Bylo založeno v roce 2003 Asociací organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel a sídlí v Praze. Provozuje operační středisko, na něž se klienti z celé ČR mohou obracet prostřednictvím SMS, e-mailu, faxu, registrace na www stránkách nebo osobně. Službu je nutné objednat tři dny předem a Centrum následně zajistí tlumočníka v místě bydliště klienta. Provoz Centra je částečně hrazen z dotací MPSV ČR a pro individuální klienty je služba bezplatná. Každoročně slouží více než 1000 sluchově postižených a spolupracuje se sítí téměř šedesáti tlumočníků v celé ČR (ibid.). O zavedení tlumočnických služeb na dálku Centrum zatím neuvažuje. Podle názoru Petra Vysučka má tlumočení na dálku opodstatnění u klientů z velmi okrajových částí republiky. Na druhou stranu při něm vzniká velké riziko omylů způsobených přeslechnutím, přehlédnutím nebo tím, že tlumočník nemůže vnímat celkový kontext tlumočené situace. Takové podmínky vyžadují skutečně špičkové tlumočníky a těch v ČR zatím stále ještě není dostatek (Vysuček 2009, osobní sdělení).

On-line tlumočnickou službu spustila v roce 2008 nezisková organizace APPN, o.s. - Agentura profesního poradenství pro neslyšící s cílem usnadňovat neslyšícím získání a udržení zaměstnání. APPN zaměstnává dva tlumočníky na plný úvazek a další čtyři externě. Tlumočníky není třeba objednávat předem, jsou ihned dostupní prostřednictvím webkamery a internetových aplikací Skype a ooVoo klientům kdekoliv v ČR (nebo i ze zahraničí) od 9 do 15 hodin středoevropského času. Každý klient i zaměstnavatel si díky dotaci z fondu Evropské unie může zapůjčit veškeré technické vybavení zdarma přímo u APPN. Tlumočníci APPN pomáhají neslyšícím zaměstnancům v komunikaci s nadřízenými i kolegy při řešení pracovních situací, s navazováním sociálního kontaktu s kolegy, reagováním na pracovní inzeráty, tlumočením telefonátů, se zpracováním písemných textů, s porozuměním psaným textům (tlumočníci posílají přeložený text v podobě krátkého videa ve znakovém jazyce emailem), ale také v některých životních situacích mimo pracoviště (spotřebitelské služby, komunikace s lékařem apod.). APPN se proto snaží jednat s úřady a institucemi a rozšiřovat okruh míst, kde může být služba využita. Za tímto účelem plánuje osvětovou kampaň, která by přesvědčila vedoucí pracovníky, aby měli na každém úřadu dostupný alespoň jeden počítač s internetem a webovou kamerou.

Při zavádění služby řešila APPN průměrně 46 tlumočení měsíčně, zájem však narůstá a nyní již tlumočníci tlumočí přibližně 20 hovorů denně. Podle Horákové jde technický vývoj natolik rychle dopředu a přenos informací je natolik kvalitní, že v současné době již omyly způsobené přenosem na dálku nehrozí (Horáková 2009, osobní sdělení). Službu využívají nejen klienti z okrajových částí republiky, ale všichni, kteří potřebují komunikovat se slyšícím a tlumočník není právě přítomný. Velký počet klientů je z Prahy, kde je tlumočníků relativně dostatek. Neslyšící si díky službě mohou vybrat, zda půjdou věc vyřizovat osobně, nebo zda jim stačí zavolat prostřednictvím tlumočeného telefonátu online. Finanční odměna tlumočníků je hrazena jako sociální služba z dotace MPSV ČR (ibid.).

Službu tlumočení na dálku zavedlo také Sport Centrum neslyšících Ostrava. Jeho projekt Centrum znakových tlumočníků financovaný z prostředků programu EQUAL Evropské Unie ale po skončení pilotního provozu nenalezl další zdroje financování a funguje nadále jen v omezeném rozsahu. Službu zajišťuje jeden neplacený dobrovolný tlumočník a spolupráce je navázána s desíti institucemi státní správy na Moravě, které jsou vybavené webovými kamerami (Pernický 2009, osobní sdělení). Také středisko Teiresias při Masarykově univerzitě v Brně nabízí tlumočení prostřednictvím on-line tlumočnické služby, ta je ovšem určena výhradně studentům univerzity.

Profesionální tlumočení pro neslyšící je v České republice velmi mladý obor, který se začal vyvíjet až v návaznosti na možnost odborného studia znakového jazyka v posledních deseti letech. Standardy kvality do tlumočnické praxe postupně zavádí Česká komora tlumočníků znakového jazyka (ČKTZJ), která sestavila etický kodex tlumočníka, upozorňuje na stále ještě časté zaměňování tlumočení z/do znakového jazyka s transliterací do znakované češtiny a snaží se proti této praxi zasahovat tak, aby bylo naplňováno právo Neslyšících na komunikaci ve vlastním jazyce.

Podle Marie Horákové z APPN poptávka po tlumočnických službách on-line roste. „Neslyšící chtějí vystupovat jako sebevědomí lidé, jejichž vyjadřování není poznamenáno sluchovým handicapem… Prostřednictvím tlumočníka se stávají plnohodnotným členem komunikace“, říká Horáková. Rozvoj a udržitelnost služby jsou však podle ní závislé na finančních prostředcích a možnosti poskytovat službu bezplatně (Horáková 2009, osobní sdělení).

Další zdroje on-line:
Agentura profesního poradenství pro neslyšící (on-line) http://www.appn.cz
Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (on-line) http://www.asnep.cz/ts/tlumocnicke_sluzby_2008.html
Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící (on-line) http://www.asnep.cz/tlumoceni/index.htm
Česká komora tlumočníků znakového jazyka (on-line) http://www.cktzj.com

Zasílání novinek GA:

Novinky

DotaceOnline.cz a j4bPoradce.cz verze 1.0. budou končit, připravte se na DotaceOnline 2.0.

Bohužel technologické stáří našich současných služeb monitoringu dotací je neúprosné, po dlouhých letech dochází ke změnám
»» více
17. 1. 2018

DotaceOnline.cz

Denně aktualizovaný, komplexní online zdroj informací o všech dotačních příležitostech v ČR. Najdete zde veškeré možnosti
»» více
6. 12. 2016

© 2008 GRANT ADVISOR | Vrchlického sad 4, 602 00 Brno | T: 543 237 286 | E: info@grantadvisor.cz | DotaceOnline.cz | CD Dotace a fondy | j4bPoradce.cz | Poradenství | Programming by Peax