Úvod | Oddělení infoslužeb | Signall 2

Neslyšící a éra komunismu | Vzdělávací systém v České republice | Integrace vzdělávacích systémů | Systémy dorozumívání českých neslyšících | Bilingvální přístup ve vzdělávání | Neslyšící a vysokoškolská studia | Legislativní zakotvení znakového jazyka | Nové technologie pro neslyšící | Jaká je úroveň vzdělání neslyšících | Tlumočnické služby | Uplatnění neslyšících na trhu práce

 

Nové technologie pro neslyšící v ČR

Od roku 1991 jsou neslyšícím občanům České republiky poskytovány příspěvky na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Jejich seznam upravuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 182/1991 Sb., v úpravách z dalších let. O příspěvek lze žádat prostřednictvím odborů sociálních věcí jednotlivých obcí. Seznam čítá asi dvacet okruhů pomůcek a podpora je poskytována ve výši od 50 % do 100 % pořizovací ceny. Neslyšící mohou získat příspěvek na nákup speciálních světelných, vibračních nebo psacích telefonů a dalších pomůcek usnadňujících běžný život i sociální kontakt jako jsou světelné nebo vibrační budíky, signalizace bytového a domovního zvonku, individuální zesilovače, pojítka s infračerveným a rádiovým přenosem, indukční smyčky, faxová a televizní zařízení s teletextem, přenosné naslouchací soupravy apod. Od roku 2000 lze s příspěvkem pořídit také počítač, pager a mobilní telefon. Pomůcky dokáží upozornit například i na klepání na dveře, pláč dítěte nebo kouř v místnosti. Umožňují účastnit se vzdělávacího procesu, nacvičovat slyšení atd. V jednotlivých kategoriích dotovaných pomůcek jsou ovšem nastaveny finanční stropy, které možnost volby uživatelů limitují. Například poslechově komfortní digitální individuální zesilovače jsou většině sluchově postižených prozatím spíše nedostupné (Souralová, Langer 2005). V některých městech ČR existují půjčovny vybraných pomůcek.

Internet, multimédia, mobilní telefonní sítě a další technologie přinesly neslyšícím mnoho nových možností v oblasti vzdělávání, dostupnosti služeb, přístupu k informacím i zapojení do sociálních sítí. Na Internetu jsou k dispozici adresáře služeb a chaty, seznamky, pracovní servery apod. (např. neslysici.cz, ticho.cz, helpnet.cz, amod.aznet.cz, diskusní fórum a chat pro studenty Masarykovy univerzity v Brně). Dlužno ovšem říci, že využívání Internetu je stále téměř výlučně závislé na ovládání psané češtiny. Informační videa nabízející informace ve znakovém jazyce se zatím na Internetu uplatňují minimálně. Velmi rozšířené je využívání webové kamery pro internetové videohovory mezi přáteli. Také stále víc poskytovatelů služeb začíná se svými klienty komunikovat prostřednictvím videohovorů přes aplikace icq, skype, ooVoo nebo Camfrog. Za novinku z poslední doby lze označit aplikaci TokBox, která umožňuje posílat krátká videa formou e-mailu. Pomocí krátkých textových zpráv je dnes možné si v ČR objednat taxi nebo přivolat pomoc skrze speciální tísňovou linku. Agentura profesního poradenství pro neslyšící zavedla v ČR možnost využití internetových aplikací Skype a ooVoo pro zajištění tlumočnických služeb na dálku prostřednictvím webkamery. Službu zřídila pro účely lepší komunikace mezi postiženými zaměstnanci a jejich zaměstnavateli v celé ČR, tlumočení se ale snaží rozšířit i na další životní situace.

V oblasti vzdělávání se otevřelo široké pole pro tvorbu e-learningových produktů, zejména díky dostupnosti finanční podpory z programu Leonardo da Vinci, ESF či JPD3. Vznikají vzdělávací portály (např. www.eliska.cz), vysokoškolské kurzy (např. www.teiresias.muni.cz), multimediální encyklopedie, výukové videoklipy a DVD. Multimediální učební pomůcky vytvořené s přispěním dotací z Evropských fondů jsou většinou nabízeny zdarma školám a organizacím pracujícím s neslyšícími. Například výstupem projektu Minimum neslyšícího podnikatele realizovaného APPN, o.s., byla sada šesti DVD zaměřených na tvorbu podnikatelského záměru, právní rámec podnikání, pracovně-právní vztahy, účetnictví, management a podnikání v EU (Horáková 2009, osobní sdělení). Federace rodičů a přátel sluchově postižených vytvořila v rámci mezinárodního projektu Internet jako potenciální zdroj nových pracovních příležitostí pro neslyšící sadu e-learningových učebních materiálů v oblasti práce s počítačem a internetem, zvýšení kompetencí v národním psaném a čteném jazyce a anglickém jazyce, základech počítačové typografie, vytváření webových stránek a možností uplatnění dovedností na trhu práce. Materiály obsahující nově vytvořené elektronické učebnice s video nahrávkami s výkladem ve znakovém jazyce byly zdarma poskytnuty všem školám pro sluchově postižené a zájemcům z řad občanských sdružení zabývajících se rekvalifikací zdravotně postižených pro využití v rámci prezenčních i distančních forem vzdělávání.

Prezentaci technologických novinek k usnadnění života lidí se zdravotním postižením je v ČR věnována výroční konference INSPO – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami pořádaná občanskými sdruženími BMI, Křižovatka.cz a AISO. V letošním roce se konal 9. ročník, zaměřený speciálně na převod mluvené řeči do textu digitálním písmem, bez nutnosti využití písařů. Na trhu již existuje mnoho aplikací, díky nimž mohou lidi s pohybovým postižením pracovat s počítačem – převodem hlasu do digitálního písma. Aplikace pro převod mluvené řeči do textu v reálném čase zatím nejsou k dispozici v potřebné kvalitě, nicméně dochází k pokroku. V současné době probíhá v ČR pilotní projekt, v rámci kterého neslyšící středoškolák testuje nově vyvinutý software. Sleduje výklad učitelky češtiny a dějepisu přenášený bezdrátovým mikrofonem na svém notebooku, kde jej software ihned převádí s poměrně vysokou přesností do textu. Česká televize ve spolupráci s výzkumnými pracovišti realizuje další pilotní projekt – vyvíjí a zkušebně testuje software pro automatické titulkování televizních pořadů.

Než dospěje vývoj do stádia, aby bylo možné používat automatický převod mluvené řeči rutinně v jakýchkoli situacích, hraje důležitou roli právě přepis mluvené řeči pomocí rychlopísařů. Ve Velké Británii je k tomu využívána speciální stenografická klávesnice propojená s laptopem, která aktivuje několik kláves současně, kde tyto klávesy reprezentují celá slova, fráze nebo zavedené zkrácené formy. Pro české jazykové prostředí tyto klávesnice dosud nejsou k dispozici. Česká unie neslyšících (ČUN), která se v ČR touto technologií zabývá v rámci projektu Simultánní přepis mluvené řeči, využívá pro simultánní přepis mluvené řeči rychlopísařek, jejichž zápis se promítá na plátno. ČUN takto zpřístupňuje neslyšícím kolem 50ti kulturních, společenských, vzdělávacích, sportovních a další akcí za rok. V současné době připravuje ve spolupráci s Agenturou profesního poradenství pro neslyšící projekt využití přepisovací služby pro rozšíření možností neslyšících uplatnit se na trhu práce, v budoucnu i prostřednictvím zřízení on-line přepisovacího centra s využitím přepisu na dálku.

Zajímavou hudbu budoucnosti přinesl v roce 2007 projekt českých vysokoškolských studentů s názvem SilentBooks. V konkurenci více než 100 000 projektů zpracovávajících zadání „Představte si svět, v němž technologie zpřístupňují vzdělávání všem“ v rámci prestižní celosvětové technologické soutěže Imagine Cup 2007 se umístil na 7. - 12. místě. Studenti vyvinuli software, který mění textové informace ve znaky znakového jazyka. Ačkoliv projekt zatím nenašel dalšího uplatnění v praxi, naznačuje směr, jakým by se možnosti pro neslyšící mohly v budoucnosti ubírat.

Petr Vysuček z Filozofické fakulty Karlovy univerzity a organizace Pevnost – České centrum znakového jazyka, o.s. se domnívá, že vliv rozvoje nových technologií na život komunity Neslyšících je logický a nevyhnutelný. „Technika je výborná... Ale je pravda, že dříve každý věděl, že v pátek v šest hodin je v klubu akce a každý přišel. Dnes se vše domluví přes internet a není důvod se scházet v klubu“, uvádí Vysuček. Podle něj informační technologie přinesly neslyšícím celou řadu možností. Současně je ale pravděpodobné, že kluby neslyšících budou celosvětově upadat, až postupně zaniknou. Používání mobilních telefonů, přes které lze s druhou stranou znakovat (v ČR zatím nejsou dostupné, ale například na Slovensku ano), může mít vliv také na vývoj znakového jazyka – podobně jako sms zprávy mají vliv na vývoj jazyka českého (Vysuček 2009, osobní sdělení).

Další zdroje:
Hrubý, J. (1998): Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu – 2. díl. Praha: FRPSP. Septima.
Jetelová, Z. (2008): Analýza současných trendů a možnosti financování sluchadel pro sluchově postižené. Bakalářská práce. Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta.
Kastnerová, L. (2007): Využití metody e-learningu ve výuce českého a anglického jazyka neslyšících na Masarykově univerzitě v Brně. Info-Zpravodaj 2007, roč. 15, č. 3, s. 22–23.
Souralová, E., Langer, J. (2005): Surdopedie. Studijní opora pro kombinované studium. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta.

Zdroje on-line:
Agentura profesního poradenství pro neslyšící (on-line) http://www.appn.cz
Federace rodičů a přátel sluchově postižených (on-line) http://www.frpsp.cz
Informační portál pro osoby se specifickými potřebami (on-line) http://www.helpnet.cz
INSPO 2009: Technologie stále více usnadňují život lidem se zdravotním postižením. (on-line) Zpráva z 9. ročníku konference INSPO – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami, který se uskutečnil v sobotu 14. března 2009. http://www.brezen.cz/cs/
Internetové služby pro neslyšící (on-line) http://www.neslysici.cz
Internetový portál nejen pro zdravotně a tělesně postižené (on-line) http://www.amod.aznet.cz
Portál pro neslyšící (on-line) http://www.ticho.cz
Simultánní přepis mluvené řeči (on-line) http://prepis.cun.cz
Teiresiás - Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky (on-line) http://www.teiresias.muni.cz
Tiskové středisko vědy (on-line) http://www.projektmedved.eu/stredisko/node/164
Vyhláška č. 182/1991 Sb. (on-line) http://www.portal.gov.cz

Zasílání novinek GA:

Novinky

DotaceOnline.cz a j4bPoradce.cz verze 1.0. budou končit, připravte se na DotaceOnline 2.0.

Bohužel technologické stáří našich současných služeb monitoringu dotací je neúprosné, po dlouhých letech dochází ke změnám
»» více
17. 1. 2018

DotaceOnline.cz

Denně aktualizovaný, komplexní online zdroj informací o všech dotačních příležitostech v ČR. Najdete zde veškeré možnosti
»» více
6. 12. 2016

© 2008 GRANT ADVISOR | Vrchlického sad 4, 602 00 Brno | T: 543 237 286 | E: info@grantadvisor.cz | DotaceOnline.cz | CD Dotace a fondy | j4bPoradce.cz | Poradenství | Programming by Peax