Úvod | Oddělení infoslužeb | Signall 2

Neslyšící a éra komunismu | Vzdělávací systém v České republice | Integrace vzdělávacích systémů | Systémy dorozumívání českých neslyšících | Bilingvální přístup ve vzdělávání | Neslyšící a vysokoškolská studia | Legislativní zakotvení znakového jazyka | Nové technologie pro neslyšící | Jaká je úroveň vzdělání neslyšících | Tlumočnické služby | Uplatnění neslyšících na trhu práce

 

PARTNERSKÉ KONSORCIUM

INTERESOURCE GROUP (IRELAND) LIMITED - IRL
GRANT ADVISOR - CZ
FINNISH ASSOCIATION OF THE DEAF, FI
CENTRE FOR DEAF STUDIES, IRL
IRISH DEAF SOCIETY, IRL
FOUNDATION FOR PROMOTION OF
ENTREPRENEURSHIP, PL
UNIVERSITY OF SUSSEX, UK

PODĚKOVÁNÍ

Rádi bychom touto cestou poděkovali organizacím a osobám, které se svými připomínkami na projektu podíleli:

Mgr. Marii Horákové, Mgr. Kláře Podivínové a Michaele Buřičové - Agentura Profesního Poradenství pro Neslyšící, Mgr. Jiřímu Langerovi, Ph.D., Doc. a PhDr. Evě Souralové, Ph.D. – Univerzita Palackého Olomouc, Mgr. Petru Vysučkovi – Karlova univerzita Praha, PhDr. Mgr. Lence Doležalové, Ph.D. – Masarykova univerzita Brno, a mnoha dalším.

PROHLÁŠENÍ A PODĚKOVÁNÍ

Konsorcium partnerů v projektu SIGNALL II děkuje za finanční podporu v rámci programu Leonardo da Vinci. Tento projekt byl podpořen Evropskou komisí, přesto není zodpovědná za dopady, které zakládají výsledky tohoto projektu a současně výsledné výstupy projektu SIGNALL II nemusí nutně reflektovat její názor.

Leonardo da Vinci

Zasílání novinek GA:

Novinky

DotaceOnline.cz a j4bPoradce.cz verze 1.0. budou končit, připravte se na DotaceOnline 2.0.

Bohužel technologické stáří našich současných služeb monitoringu dotací je neúprosné, po dlouhých letech dochází ke změnám
»» více
17. 1. 2018

DotaceOnline.cz

Denně aktualizovaný, komplexní online zdroj informací o všech dotačních příležitostech v ČR. Najdete zde veškeré možnosti
»» více
6. 12. 2016

© 2008 GRANT ADVISOR | Vrchlického sad 4, 602 00 Brno | T: 543 237 286 | E: info@grantadvisor.cz | DotaceOnline.cz | CD Dotace a fondy | j4bPoradce.cz | Poradenství | Programming by Peax