Úvod | Oddělení poradenství | Reference | Neziskový sektor

GRANT ADVISOR... Nové jméno, dlouhá historie a zkušenosti.

Naše společnost (GRANT ADVISOR, v minulosti pod názvem EUROVISION, spol. s.r.o. IČ: 255 87 153), disponuje rozsáhlými zkušenostmi s přípravou investičních i neinvestičních projektů. Tento výčet by mohl být dále rozšířen o velké projekty, které zpracovávali členové našeho týmu mimo naši organizaci, příkladem mohou být významné investiční projekty v oblasti vědy a výzkumu a další.

Regionální rozvoj a rozvoj cestovního ruchuZkvalitnění odborné výuky prostřednictvím investic do výukového zázemí
žadatel: SOŠ a SOU Čelákovice
náklady: 10 622 000 Kč, výše dotace: 60,0%
program: Regionální operační program Střední Čechy - 3.2. Itegrovaný rozvoj území

Přístavba azylového domu sv. Eufrazie pro matky s dětmi
žadatel: Řeholní dům Kongregace Naší Paní milosrdenství Dobrého Pastýře
náklady: 9 937 957 Kč, výše dotace: 92,5%
program: Regionální operační program Moravskoslezsko - 4.1 Rozvoj venkova

Nové produkty a marketing turistické destinace
žadatel: ZO ČSOP ADONIS č. 56/03
náklady: 880 000 Kč, výše dotace: 90%
program: Společný regionální operační program

Rozvoj lidských zdrojůVytvoření multifunkčního vzdělávacího centra pro sluchově postižené v Olomouci
žadatel: Unie neslyšících Olomouc
náklady: 15 287 696 Kč, výše dotace: 90%
program: Společný regionální operační program

Centrum sociálních služeb, Speciální pedagogické centrum Šumperk
žadatel: Speciální základní škola Schola-Viva, o. p. s.
náklady: 27 816 205 Kč, výše dotace: 90%
program: Společný regionální operační program

Rekonstrukce a přístavba přednáškového centra pro zvýšení úrovně odborného vzdělávání
žadatel: Ústav Přístrojové techniky
náklady: 23 062 200 Kč, výše dotace: 100%
program: Společný regionální operační program

Agentura podporovaného zaměstnání pro tělesně postižené
žadatel: Liga za práva vozíčkářů
náklady: 2 109 152 Kč, výše dotace: 100%
program: PHARE 2003

Eurosigns 1 – Evropské znakové jazyky pro profesionály
Žadatel: Českomoravská jednota neslyšících
Náklady: 13.090.000 Kč
Program Leonardo da Vinci

Eurosigns 2 – Evropské znakové jazyky pro profesionály
Žadatel: Českomoravská jednota neslyšících
Náklady: 11.850.000 Kč
Program Leonardo da Vinci

Eurochance 1 – English and German for visually impaired people
Žadatel: Brailcom o.p.s.
Náklady: 12.900.000 Kč
Program Leonardo da Vinci

Signall 1
Žadatel: Interesource Group Ireland Limited
Náklady: 750.000 Kč
Program Leonardo da Vinci

Zasílání novinek GA:

Novinky

DotaceOnline.cz

Denně aktualizovaný, komplexní online zdroj informací o všech dotačních příležitostech v ČR. Najdete zde veškeré možnosti
»» více
6. 12. 2016

© 2008 GRANT ADVISOR | Vrchlického sad 4, 602 00 Brno | T: 543 237 286 | E: info@grantadvisor.cz | DotaceOnline.cz | CD Dotace a fondy | j4bPoradce.cz | Poradenství | Programming by Peax