Úvod | Oddělení poradenství | Reference | Neziskový sektor

GRANT ADVISOR... Nové jméno, dlouhá historie a zkušenosti.

Naše společnost (GRANT ADVISOR, v minulosti pod názvem EUROVISION, spol. s.r.o. IČ: 255 87 153), disponuje rozsáhlými zkušenostmi s přípravou investičních i neinvestičních projektů. Tento výčet by mohl být dále rozšířen o velké projekty, které zpracovávali členové našeho týmu mimo naši organizaci, příkladem mohou být významné investiční projekty v oblasti vědy a výzkumu a další.

Regionální rozvoj a rozvoj cestovního ruchuZkvalitnění odborné výuky prostřednictvím investic do výukového zázemí
žadatel: SOŠ a SOU Čelákovice
náklady: 10 622 000 Kč, výše dotace: 60,0%
program: Regionální operační program Střední Čechy - 3.2. Itegrovaný rozvoj území

Přístavba azylového domu sv. Eufrazie pro matky s dětmi
žadatel: Řeholní dům Kongregace Naší Paní milosrdenství Dobrého Pastýře
náklady: 9 937 957 Kč, výše dotace: 92,5%
program: Regionální operační program Moravskoslezsko - 4.1 Rozvoj venkova

Nové produkty a marketing turistické destinace
žadatel: ZO ČSOP ADONIS č. 56/03
náklady: 880 000 Kč, výše dotace: 90%
program: Společný regionální operační program

Rozvoj lidských zdrojůVytvoření multifunkčního vzdělávacího centra pro sluchově postižené v Olomouci
žadatel: Unie neslyšících Olomouc
náklady: 15 287 696 Kč, výše dotace: 90%
program: Společný regionální operační program

Centrum sociálních služeb, Speciální pedagogické centrum Šumperk
žadatel: Speciální základní škola Schola-Viva, o. p. s.
náklady: 27 816 205 Kč, výše dotace: 90%
program: Společný regionální operační program

Rekonstrukce a přístavba přednáškového centra pro zvýšení úrovně odborného vzdělávání
žadatel: Ústav Přístrojové techniky
náklady: 23 062 200 Kč, výše dotace: 100%
program: Společný regionální operační program

Agentura podporovaného zaměstnání pro tělesně postižené
žadatel: Liga za práva vozíčkářů
náklady: 2 109 152 Kč, výše dotace: 100%
program: PHARE 2003

Eurosigns 1 – Evropské znakové jazyky pro profesionály
Žadatel: Českomoravská jednota neslyšících
Náklady: 13.090.000 Kč
Program Leonardo da Vinci

Eurosigns 2 – Evropské znakové jazyky pro profesionály
Žadatel: Českomoravská jednota neslyšících
Náklady: 11.850.000 Kč
Program Leonardo da Vinci

Eurochance 1 – English and German for visually impaired people
Žadatel: Brailcom o.p.s.
Náklady: 12.900.000 Kč
Program Leonardo da Vinci

Signall 1
Žadatel: Interesource Group Ireland Limited
Náklady: 750.000 Kč
Program Leonardo da Vinci

Zasílání novinek GA:

Novinky

DotaceOnline.cz a j4bPoradce.cz verze 1.0. budou končit, připravte se na DotaceOnline 2.0.

Bohužel technologické stáří našich současných služeb monitoringu dotací je neúprosné, po dlouhých letech dochází ke změnám
»» více
17. 1. 2018

DotaceOnline.cz

Denně aktualizovaný, komplexní online zdroj informací o všech dotačních příležitostech v ČR. Najdete zde veškeré možnosti
»» více
6. 12. 2016

© 2008 GRANT ADVISOR | Vrchlického sad 4, 602 00 Brno | T: 543 237 286 | E: info@grantadvisor.cz | DotaceOnline.cz | CD Dotace a fondy | j4bPoradce.cz | Poradenství | Programming by Peax