Úvod | Oddělení infoslužeb | Reference oddělení infoslužeb | Infoprodukty na klíč

Reference - infoprodukty na klíč

Československá obchodní banka (výtah znění tiskové zprávy)

"Pomocí nového softwarového systému s názvem GRANT ADVISOR (GA) mohou firemní bankéři rychle a jednoduše podnikatelům poradit, zda lze pro jejich projekt, kromě vlastních či bankovních zdrojů, využít také některou z podpor přicházejících ze strany Evropské unie. Vyhledávání vhodných dotačních titulů prostřednictvím nového systému probíhá ve dvou fázích: v první fázi softwarový vyhledávač na základě zadaných dat o žadateli a jeho záměrech vybírá nejvhodnější dotační programy. V druhé fázi vyhledávání probíhá ověření výsledků softwarového výběru odpovědným specialistou na danou oblast. Finální doporučení obdrží zájemce o dotace přibližně v rozmezí 7 pracovních dnů.

„Výsledkem práce systému GA je přesné a rychlé vyhodnocení záměrů klienta, které jsou pochopitelně vysoce individuální a rozdílné. Přínosem pro žadatele o dotace je bezesporu i skutečnost, že tento poradenský servis poskytujeme našim klientům na bázi „success fee“. Platba je tedy účtována až v případě úspěšného schválení dotace,“ říká Miloň Polešák, výkonný manažer Řízení segmentu – podnikatelé ČSOB. „Tímto krokem vycházíme vstříc malým a středním podnikům, kteří u nás podobné řešení poptávali,“ vysvětluje Miloň Polešák, výkonný manažer Řízení segmentu – podnikatelé ČSOB a dodává: “Dále tak rozvíjíme náš koncept poradenské banky, která hledá komplexní řešení pro každého klienta na základě toho, co nám o sobě řekne.“

Microsoft

Společnost Microsoft se zavazuje poskytovat prvotřídní podporu snahám Evropské unie o dosažení ekonomického růstu vybudováním spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem. Program Poradce pro granty EU je partnerská iniciativa vedená společností Microsoft, která má malým a středním společnostem a místním a regionálním samosprávám pomoci lépe poznat a využívat nabídky grantů na mezinárodní, národní a regionální úrovni. Společnost GRANT ADVISOR společně s J4B jsou dodavatelem obsahu portálu a technickým spoluřešitelem pro iniciativu společnosti Microsoft - EUGA. Obsah portálu a jeho vyhledávací funkcionalitu napříč řadou zemí Evropské unie si můžete prohlédnout na stránkách www.vzestup.cz ».

Další realizované projekty

Mezi další realizované projekty patří například portál pro Českou televizi a pořad POKR, vyhledávače dotací na portálech Finance.cz, Podnikinfo.cz a Agris.cz. Mezi offline produkty patří CD ROM Dotace a fondy Nakladatelství FORUM, bulletin společnosti Ernst and Young, a mnohé další.

Zasílání novinek GA:

Novinky

DotaceOnline.cz a j4bPoradce.cz verze 1.0. budou končit, připravte se na DotaceOnline 2.0.

Bohužel technologické stáří našich současných služeb monitoringu dotací je neúprosné, po dlouhých letech dochází ke změnám
»» více
17. 1. 2018

DotaceOnline.cz

Denně aktualizovaný, komplexní online zdroj informací o všech dotačních příležitostech v ČR. Najdete zde veškeré možnosti
»» více
6. 12. 2016

© 2008 GRANT ADVISOR | Vrchlického sad 4, 602 00 Brno | T: 543 237 286 | E: info@grantadvisor.cz | DotaceOnline.cz | CD Dotace a fondy | j4bPoradce.cz | Poradenství | Programming by Peax