Úvod | Oddělení poradenství | Reference

GRANT ADVISOR... Nové jméno, dlouhá historie a zkušenosti.

Naše společnost (GRANT ADVISOR, v minulosti pod názvem EUROVISION, spol. s.r.o. IČ: 255 87 153), disponuje rozsáhlými zkušenostmi s přípravou investičních i neinvestičních projektů. Tento výčet by mohl být dále rozšířen o velké projekty, které zpracovávali členové našeho týmu mimo naši organizaci, příkladem mohou být významné investiční projekty v oblasti vědy a výzkumu a další.

Regionální rozvoj a rozvoj cestovního ruchuZkvalitnění odborné výuky prostřednictvím investic do výukového zázemí
žadatel: SOŠ a SOU Čelákovice
náklady: 10 622 000 Kč, výše dotace: 60,0%
program: Regionální operační program Střední Čechy - 3.2. Itegrovaný rozvoj území

Přístavba azylového domu sv. Eufrazie pro matky s dětmi
žadatel: Řeholní dům Kongregace Naší Paní milosrdenství Dobrého Pastýře
náklady: 9 937 957 Kč, výše dotace: 92,5%
program: Regionální operační program Moravskoslezsko - 4.1 Rozvoj venkova

Poznej golfový život - propagace golfové turistiky na Brněnsku
žadatel: GOLF BRNO a.s.
náklady: 2 902 740 Kč, výše dotace: 46.7%
program: Společný regionální operační program

Westernové městečko Boskovice
Žadatel: Westernové městečko Boskovice s.r.o.
náklady: 2 910 490 Kč, výše dotace: 46.7%
program: Společný regionální operační program

Větruše – dominanta Ústí nad Labem
žadatel: Statutární město Ústí nad Labem
náklady: 1 156 735 Kč, výše dotace: 75%
program: Společný regionální operační program

Transfer regionálních aktivit v oblasti cestovního ruchu prostřednictvím Sítí pro podporu podnikání a využití IT (TRANs-IT)
žadatel: Koordinátor projektu: Burgenlandkreis Německo
program: INTERREG IIIB

Navštivte Jihomoravské lázně
žadatel: Lázně Hodonín, příspěvková organizace
náklady: 2 969 500 Kč, výše dotace: 90%
program: Společný regionální operační program

Turistické centrum SOLNICE
žadatel: Alexandra Plánská
náklady: 19 940 303 Kč, výše dotace: 45.91%
program: Společný regionální operační program

Městské golfové hřiště Brno Jinačovice - dokončení výstavby třetího devítijamkového golfového hřiště
žadatel: GOLF BRNO, a.s.
náklady: 16 794 713 Kč, výše dotace: 46%
program: Společný regionální operační program

Modernizace a rozšíření ubytovacích a stravovacích kapacit Motorestu Mikulov
žadatel: Travel Wine spol.s.r.o.
náklady: 13 869 327 Kč, výše dotace: 46%
program: Společný regionální operační program

Regenerace panelového sídliště Krásané Březno - V Oblouku
žadatel: Statutární město Ústí nad Labem
náklady: 8 500 000 Kč, výše dotace: 70%
program: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Regenerace panelových sídlišť

Výstavba zařízení relaxační a sportovní části Hotelu Madison v Břeclavi
žadatel: RACIO s.r.o.
náklady: 10 529 527 Kč, výše dotace: 48%
program: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Státní program podpory cestovního ruchu

Městské golfové hřiště Brno Jinačovice - Golfová akademie
žadatel: GOLF Brno a.s.
náklady: 10 278 390 Kč, výše dotace: 27%
program: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Státní program rozvoje cestovního ruchu

Spojení dvou břehů CZ-A - Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov - Jevišovka na trase Praha - Vídeň
žadatel: Obec Nový Přerov
náklady: 4 500 000 Kč, výše dotace: 75%
program: INTERREG III A CZ/A

Nástavby sportovních kabin
žadatel: Obec Přibice
náklady: 2 000 000 Kč, výše dotace: 100%
program: Program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Břeclav - přístupová komunikace k podnikatelským objektům v areálu bývalého cukrovaru
žadatel: Město Břeclav
náklady: 14 817 536 Kč, výše dotace: 75%
program: PHARE 2003 II

Zámek Moravský Krumlov - hotel a kongresové centrum
žadatel: INCHEBA PRAHA a.s.
náklady: 396 193 000 Kč, výše dotace: 17.57%
program: Společný regionální operační program

Městské golfové hřiště Brno Jinačovice
žadatel: GOLF BRNO, a.s.
náklady: 175 101 776 Kč, výše dotace: 41.51%
program: Společný regionální operační program

Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum
žadatel: Statutární město Ústí nad Labem
náklady: 170 272 441 Kč, výše dotace: 39.02%
program: Společný regionální operační program

Nové produkty a marketing turistické destinace
žadatel: ZO ČSOP ADONIS č. 56/03
náklady: 880 000 Kč, výše dotace: 90%
program: Společný regionální operační program

Navštivte Mikulovsko
žadatel: Travel Wine spol. s r.o.
náklady: 935 000 Kč, výše dotace: 46.67%
program: Společný regionální operační program

Jezdecký areál Velká kasárna Hodonín
žadatel: Jezdecký klub Nesyt
náklady: 5 379 317 Kč, výše dotace: 90%
program: Společný regionální operační program

Modernizace lyžařského areálu a dostavba turistické ubytovny v Olešnici
žadatel: Město Olešnice
náklady: 8 647 384 Kč, výše dotace: 59.41%
program: Společný regionální operační program

Obnova turistické stezky Větruše - Vrkoč - Nebeské schůdky - studie proveditelnosti
žadatel: Statutární město Ústí nad Labem
náklady: 3 589 901 Kč, výše dotace: 80.41%
program: Společný regionální operační program

Naučná stezka Ovčí vrch
žadatel: Obec Konstantinovy Lázně
náklady: 225 216 Kč, výše dotace: 89.5%
program: PHARE CBC

Společensko sportovní areál HARMONIE
žadatel: ELVOSPOL, s.r.o.
náklady: 13 813 329 Kč, výše dotace: 20.27%
program: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Státní program podpory cestovního ruchu

Rozšíření ubytovací a stravovací kapacity hotelu MBZ M v Mikulově
žadatel: MBZ M s.r.o.
náklady: 9 900 946 Kč, výše dotace: 45.91%
program: Společný regionální operační program

Penzion Albor Čejkovice
žadatel: Bořivoj Damborský
náklady: 9 979 475 Kč, výše dotace: 45.91%
program: Společný regionální operační program

Nástavby sportovních kabin
žadatel: Obec Přibice
náklady: 2 000 000 Kč, výše dotace: 100%
program: Program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Parkoviště u Aquaparku
žadatel: Obec Konstantinovy Lázně
náklady: 4 500 000 Kč, výše dotace: 75%
program: PHARE 2003

Rekonstrukce východního křídla areálu Pavlínina dvora v Šumperku
žadatel: Město Šumperk
náklady: 21 450 765 Kč, výše dotace: 41%
program: Společný regionální operační program

Rozvoj lázeňské infrastruktury v Jihomoravském kraji
žadatel: Dobrovolný svazek obcí Jihomoravské lázně
náklady: 216 342 836 Kč, výše dotace: 65%
program: Společný regionální operační program

Podpora podnikáníInovace ICT ve společnosti Revos
žadatel: Revos, s.r.o.
náklady: 3 600 000 Kč, výše dotace: 60 %
program: Operační program Podnikání a inovace - ICT v podnicích

Inovace ICT ve společnosti Hakov
žadatel: Hakov a.s.
náklady: 2 400 000 Kč, výše dotace: 60 %
program: Operační program Podnikání a inovace - ICT v podnicích

Inovace ICT ve společnosti Dina-Hitex
žadatel: DINA-HITEX, spol. s r.o.
náklady: 2 400 000 Kč, výše dotace: 60 %
program: Operační program Podnikání a inovace - ICT v podnicích

Inovace interaktivního systému
žadatel: Nezveřejněný žadatel a.s.
náklady: 21 500 000 Kč, výše dotace: 50 %
program: Operační program Podnikání a inovace - ICT a strategické služby

Podpora vývoje generačně nové platformy informačního systému s víceúrovňovým redakčním systémem
žadatel: webProgress, s.r.o.
náklady: 5 910 000 Kč, výše dotace: 60 %
program: Operační program Podnikání a inovace - ICT a strategické služby

Výstavba čistých prostor pro finalizaci veterinárních přípravků včetně lyofilizace a produktovodů
žadatel: Bioveta a.s.
náklady: 39 862 000 Kč, výše dotace: 46%
program: Operační program Průmysl a podnikání - Inovace

Rozvoj společnosti DINA – HITEX prostřednictvím nové výrobní linky pro netkané textilie
žadatel: DINA - HITEX
náklady: 8.070.000 Kč, výše dotace: 55%
program: Operační program Průmysl a podnikání – Inovace

Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti BOHEMIAN TECHNOLOGIES a.s. na zahraničních trzích
žadatel: BOHEMIAN TECHNOLOGIES a.s.
náklady: 2 170 000 Kč, výše dotace: 46%
program: Operační program Průmysl a podnikání - Rozvoj

Podpora strategie zvýšení exportumarketingovou prezentací společnosti MEZSERVIS spol. s r.o.
žadatel: MEZSERVIS spol. s r o
náklady: 328 000 Kč, výše dotace: 46%
program: Operační program Průmysl a podnikání - Rozvoj

Rozšíření a modernizace technologií pro výrobu nábytku
žadatel: NADOP Ořechov
náklady: 8 000 000 Kč, výše dotace: 30%
program: Operační program Průmysl a podnikání - Rozvoj

Marketingový set prezentací pro zahraniční partnery
žadatel: GEODIS BRNO spol.s .r o.
náklady: 1 163 000 Kč, výše dotace: 39%
program: Operační program Průmysl a podnikání - Marketing

Pořízení CNC obráběcího centra a technologického mostního jeřábu pro závod Loštice
žadatel: SAN-JV s. r. o.
náklady: 18 333 000 Kč, výše dotace: 39%
program: Operační program Průmysl a podnikání - Rozvoj

Truhlářská výrobna
žadatel: Pavel Králík
náklady: 5 711 390 Kč, výše dotace: 44.5%
program: Společný regionální operační program

Vývoj kultivačních a purifikačních technologií pro průmyslovou produkci rekombinantních vakcín
žadatel: Bioveta a.s.
náklady: 47 700 000 Kč, výše dotace: 46%
program: Operační program Průmysl a podnikání - Inovace

Rozvoj společnosti DINA – HITEX prostřednictvím nové výrobní linky pro netkané textilie
žadatel: DINA - HITEX
náklady: 8.070.000 Kč, výše dotace: 55%
program: Operační program Průmysl a podnikání – Inovace

Rozvoj lidských zdrojůZvýšení adaptability společnosti S&T CZ na současnou ekonomickou situaci ČR prostřednictvím rozvoje systému vzdělávání
žadatel: S&T CZ s.r.o.
náklady: 10 300 000 Kč, výše dotace: 100%
program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - Školení je šance

Zvýšení konkurenceschopnosti vybraných členských organizací SST prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů
žadatel: Svaz strojírenské technologie, z.s.
náklady: 7 719 626 Kč, výše dotace: 100%
program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Vzdělávání zaměstnanců společností Orgrez a Orging Brno
žadatel: ORGREZ a.s., a.s.
náklady: 5 400 695 Kč, výše dotace: 70%
program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - Školení je šance

Posílení konkurenceschopnosti společnosti TopBio mlýn, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání svých zaměstnanců
žadatel: TopBio mlýn, s.r.o.
náklady: 2 474 148 Kč, výše dotace: 100%
program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - Školení je šance

Podpora odborného růstu a zvyšování kvalifikace zaměstnanců KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s.
žadatel: KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s.
náklady: 1 303 695 Kč, výše dotace: 70%
program: Operační program Rozvoj lidských zdrojů - Profese

Specifické vzdělávání zaměstnanců SLÉVÁRNA KUŘIM, a.s.
žadatel: SLÉVÁRNA KUŘIM, a.s.
náklady: 996 960 Kč, výše dotace: 70%
program: Operační program Rozvoj lidských zdrojů - Profese

Specifické vzdělávání zaměstnanců TOS KUŘIM- OS, a.s. - výrobce speciálních obráběcích strojů
žadatel: TOS KUŘIM- OS, a.s.
náklady: 3 599 070 Kč, výše dotace: 70%
program: Operační program Rozvoj lidských zdrojů - Profese

Tréningový program pro MORAVIA IT
žadatel: MORAVIA IT, a.s.
náklady: 2 096 934 Kč, výše dotace: 70%
program: Operační program Rozvoj lidských zdrojů - Profese

Zvyšování profesní úrovně zaměstnanců NUTRICIA DEVA a.s. jako nástroj zvýšení konkurenceschopnosti v potravinářském odvětví
žadatel: NUTRICIA DEVA a.s.
náklady: 5 520 200 Kč, výše dotace: 60%
program: Operační program Rozvoj lidských zdrojů

Prohlubování kvalifikace obsluh strojního zařízení
žadatel: Mlékárna Kunín, a.s.
náklady: 7 241 500 Kč, výše dotace: 35%
program: Operační program Rozvoj lidských zdrojů - Profese

Koordinované studijní opory pro studium základních chemických předmětů na středních školách
žadatel: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
náklady: 2 267 150 Kč, výše dotace: 100%
program: Jednotný programový dokument 3

Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti MVV Energie CZ formou adresných školení
žadatel: MVV Energie CZ s.r.o.
náklady: 3 515 620 Kč, výše dotace: 55%
program: Jednotný programový dokument 3

Vytvoření multifunkčního vzdělávacího centra pro sluchově postižené v Olomouci
žadatel: Unie neslyšících Olomouc
náklady: 15 287 696 Kč, výše dotace: 90%
program: Společný regionální operační program

Rekonstrukce Domu pro matky s dětmi pro služby krizové intervence Zábřeh
žadatel: Město Zábřeh
náklady: 4 148 471 Kč, výše dotace: 90%
program: Společný regionální operační program

Centrum sociálních služeb, Speciální pedagogické centrum Šumperk
žadatel: Speciální základní škola Schola-Viva, o. p. s.
náklady: 27 816 205 Kč, výše dotace: 90%
program: Společný regionální operační program

Vybudování tří center odborného vzdělávání v oblasti CNC obrábění v Jihomoravském kraji
žadatel: SOŠ, SOU a U Blansko, Bezručova 33
náklady: 13498794 Kč, výše dotace: 88%
program: Společný regionální operační program

Rekonstrukce a přístavba přednáškového centra pro zvýšení úrovně odborného vzdělávání
žadatel: Ústav Přístrojové techniky
náklady: 23 062 200 Kč, výše dotace: 100%
program: Společný regionální operační program

Rekonstrukce knihovny na centrum celoživotního vzdělávání regionu Hustopeče
žadatel: Město Hustopeče
náklady: 7 470 008 Kč, výše dotace: 88%
program: Společný regionální operační program

Podpora rozšíření a systematizace komplexního vzdělávání zaměstnanců
žadatel: Pivovary Staropramen a.s.
náklady: 10 344 500 Kč, výše dotace: 33%
program: Jednotný programový dokument 3

Realizace vzdělávacích akcí pro zaměstnance společnosti Aquasoft, spol. s r.o.
žadatel: Aquasoft, spol. s r.o.
náklady: 2 960 000 Kč, výše dotace: 75%
program: Jednotný programový dokument 3

Agentura podporovaného zaměstnání pro tělesně postižené
žadatel: Liga za práva vozíčkářů
náklady: 2 109 152 Kč, výše dotace: 100%
program: PHARE 2003

Eurosigns 1 – Evropské znakové jazyky pro profesionály
Žadatel: Českomoravská jednota neslyšících
Náklady: 13.090.000 Kč
Program Leonardo da Vinci

Eurosigns 2 – Evropské znakové jazyky pro profesionály
Žadatel: Českomoravská jednota neslyšících
Náklady: 11.850.000 Kč
Program Leonardo da Vinci

Eurochance 1 – English and German for visually impaired people
Žadatel: Brailcom o.p.s.
Náklady: 12.900.000 Kč
Program Leonardo da Vinci

Signall 1
Žadatel: Interesource Group Ireland Limited
Náklady: 750.000 Kč
Program Leonardo da Vinci

Vzdělávání zaměstnanců společnosti S&T Services Česká republika s.r.o.
Žadatel: S&T Services Česká republika s.r.o.
Náklady: 3.200.000 Kč
Jednotný programový dokument pro Prahu

Dopravní a technická infrastrukturaIII/03821 Havlíčkův Brod, Lidická-Havířská, 2. Stavba
žadatel: Vysočina
náklady: 22 407 183 Kč, výše dotace: 75%
program: Společný regionální operační program

Vranov nad Dyjí - přístupová komunikace II/398
žadatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
náklady: 23 103 439 Kč, výše dotace: 80%
program: INTERREG III A CZ/A

Rekonstrukce mostu ev. č. 35114-4 v Přibyslavicích a rekonstrukce silnice III/35114
žadatel: Kraj Vysočina
náklady: 20 000 000 Kč, výše dotace: 75%
program: Společný regionální operační program

II/411, II/152, III/15226 Moravské Budějovice - okružní křižovatka
žadatel: Kraj Vysočina
náklady: 13 000 000 Kč, výše dotace: 75%
program: INTERREG III A CZ/A

Silnice II/437, most ev. č. 437-027, Chvalčov
žadatel: Ředitelství silnic Zlínského kraje
náklady: 51 225 000 Kč, výše dotace: 75%
program: Společný regionální operační program

Kruhová křižovatka u Autostylu
žadatel: Město Trutnov
náklady: 9 809 205 Kč, výše dotace: 75%
program: PHARE 2003

Vybudování informační infrastruktury sdružení obcí Mikroregion Bystřice-Nýdek
žadatel: Mikroregion Bystřice - Nýdek
náklady: 9 814 845 Kč, výše dotace: 85%
program: Společný regionální operační program

Městský kamerový systém hl. m. Prahy
žadatel: Hlavní město Praha
náklady: 89 468 000 Kč, výše dotace: 78%
program: Jednotný programový dokument 2

Rozvoj dopravní obslužnosti v Jihomoravském kraji formou IDS
žadatel: Jihomoravský kraj
náklady: 73 191 766 Kč, výše dotace: 75%
program: Společný regionální operační program

Rozvoj dopravní obslužnosti v Jihomoravském kraji formou integrovaného dopravního systému - II. fáze
žadatel: Jihomoravský kraj
náklady: 87 073 743 Kč, výše dotace: 75%
program: Společný regionální operační program

Bezbariérově a ekologicky - nákup nízkopodlažních trolejbusů pro Ústí nad Labem
žadatel: Statutární město Ústí nad Labem
náklady: 89 684 350 Kč, výše dotace: 75%
program: Společný regionální operační program

Modernizace silničního propojení Boskovic a Velkých Opatovic a jejich napojení na silnici I/43
žadatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
náklady: 90 699 999 Kč, výše dotace: 75%
program: Společný regionální operační program

Rekonstrukce mostu ev. č. 152-018 v Jaroměřicích
žadatel: Vysočina
náklady: 28 581 246 Kč, výše dotace: 75%
program: Společný regionální operační program

Zlepšení přeshraniční infrastruktury - hraniční přechody ČR - Rakousko
žadatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
náklady: 16 798 973 Kč, výše dotace: 80%
program: INTERREG III A CZ/A

Modernizace silničního připojení severní části okresu Vyškov na dálnici D1
žadatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
náklady: 49 601 958 Kč, výše dotace: 75%
program: Společný regionální operační program

Letovice - přístupová komunikace k průmyslovým zónám
žadatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
náklady: 10 314 610 Kč, výše dotace: 75%
program: PHARE 2003

Obnova kulturních památekBenediktinský klášter Rajhrad
žadatel: Benediktinské Opatství Rajhrad
náklady: 10 498 000 Kč, výše dotace: 80%
program: EHP/Norsko

20. ročník mezinárodního bienále grafického designu a konference ICOGRADA
žadatel: Moravská galerie Brno
program: Culture 2000

Exposition of time - mezinárodní putovní expozice hodin
žadatel: Město Šternberk
program: Culture 2000

Studie a strategické plányBudování kapacit v oblasti železniční dopravy v Bosně a Hercegovině
žadatel: Ministerstvo dopravy ČR
program: Zahraniční rozvojová spolupráce

Zemědělství a rozvoj venkovaModernizace zařízení pro balení tvarohových výrobků
žadatel: POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s.
náklady: 43 500 000 Kč, výše dotace: 46%
program: SAPARD

Dopravní obslužnost mikroregionu Hrušovansko
žadatel: Obec Břežany
náklady: 4 463 700 Kč, výše dotace: 90%
program: SAPARD

Zdokonalení hygieny provozu v provozovně Ostrava - Martinov
žadatel: Mlékárna Kunín, a.s.
náklady: 10 100 000 Kč, výše dotace: 50%
program: SAPARD

Optimalizace odpadového hospodářství mikroregionu Kloboucko
žadatel: Město Klobouky u Brna
náklady: 6 067 000 Kč, výše dotace: 90%
program: SAPARD

Rozvoj turistického ruchu na Olešnicku
žadatel: Město Olešnice
náklady: 1 160 000 Kč, výše dotace: 75%
program: SAPARD

Sběrný dvůr odpadového materiálu Olešnice
žadatel: Město Olešnice
náklady: 3 828 000 Kč, výše dotace: 85%
program: SAPARD

Zajištění kritického kontrolního bodu - skladování hotových výrobků v chladírně
žadatel: Mlékárna Kunín, a.s.
náklady: 13 000 000 Kč, výše dotace: 50%
program: SAPARD

Vybudování spojovacího koridoru pro přesun výrobků při zachování teplotního řetězce
žadatel: Mlékárna Kunín, a.s.
náklady: 16 000 000 Kč, výše dotace: 50%
program: SAPARD

Nákup technologie pro pasterizaci mléka
žadatel: Mlékárna Olešnice, rolnické mlékařské družstvo
náklady: 19 500 000 Kč, výše dotace: 50%
program: SAPARD

Nákup technologie pro porcování drůbeže
žadatel: Moravskoslezské drůbežářské závody PROMT a.s.
náklady: 19 800 000 Kč, výše dotace: 50%
program: SAPARD

Modernizace a nákup chladícího zařízení skladivacích komor
žadatel: Moravskoslezské drůbežářské závody PROMT a.s.
náklady: 11 194 829 Kč, výše dotace: 50%
program: SAPARD

Stavební úpravy knihovny v Kosticích
žadatel: Obec Kostice
náklady: 500 000 Kč
program: SAPARD

Polyfunkční dům pro rozvoj turistiky a vzdělávání Mikulov
žadatel: Marcus a CO., s.r.o.
náklady: 8 800 000 Kč
program: SAPARD

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy
žadatel: Vodohospodářská zařízení Šumperk
náklady: 640 934 000 Kč, výše dotace: 75%
program: Program Ministerstva životního prostředí ČR

Zasílání novinek GA:

Novinky

DotaceOnline.cz a j4bPoradce.cz verze 1.0. budou končit, připravte se na DotaceOnline 2.0.

Bohužel technologické stáří našich současných služeb monitoringu dotací je neúprosné, po dlouhých letech dochází ke změnám
»» více
17. 1. 2018

DotaceOnline.cz

Denně aktualizovaný, komplexní online zdroj informací o všech dotačních příležitostech v ČR. Najdete zde veškeré možnosti
»» více
6. 12. 2016

© 2008 GRANT ADVISOR | Vrchlického sad 4, 602 00 Brno | T: 543 237 286 | E: info@grantadvisor.cz | DotaceOnline.cz | CD Dotace a fondy | j4bPoradce.cz | Poradenství | Programming by Peax