Úvod | Oddělení poradenství | Reference

GRANT ADVISOR... Nové jméno, dlouhá historie a zkušenosti.

Naše společnost (GRANT ADVISOR, v minulosti pod názvem EUROVISION, spol. s.r.o. IČ: 255 87 153), disponuje rozsáhlými zkušenostmi s přípravou investičních i neinvestičních projektů. Tento výčet by mohl být dále rozšířen o velké projekty, které zpracovávali členové našeho týmu mimo naši organizaci, příkladem mohou být významné investiční projekty v oblasti vědy a výzkumu a další.

Regionální rozvoj a rozvoj cestovního ruchuZkvalitnění odborné výuky prostřednictvím investic do výukového zázemí
žadatel: SOŠ a SOU Čelákovice
náklady: 10 622 000 Kč, výše dotace: 60,0%
program: Regionální operační program Střední Čechy - 3.2. Itegrovaný rozvoj území

Přístavba azylového domu sv. Eufrazie pro matky s dětmi
žadatel: Řeholní dům Kongregace Naší Paní milosrdenství Dobrého Pastýře
náklady: 9 937 957 Kč, výše dotace: 92,5%
program: Regionální operační program Moravskoslezsko - 4.1 Rozvoj venkova

Poznej golfový život - propagace golfové turistiky na Brněnsku
žadatel: GOLF BRNO a.s.
náklady: 2 902 740 Kč, výše dotace: 46.7%
program: Společný regionální operační program

Westernové městečko Boskovice
Žadatel: Westernové městečko Boskovice s.r.o.
náklady: 2 910 490 Kč, výše dotace: 46.7%
program: Společný regionální operační program

Větruše – dominanta Ústí nad Labem
žadatel: Statutární město Ústí nad Labem
náklady: 1 156 735 Kč, výše dotace: 75%
program: Společný regionální operační program

Transfer regionálních aktivit v oblasti cestovního ruchu prostřednictvím Sítí pro podporu podnikání a využití IT (TRANs-IT)
žadatel: Koordinátor projektu: Burgenlandkreis Německo
program: INTERREG IIIB

Navštivte Jihomoravské lázně
žadatel: Lázně Hodonín, příspěvková organizace
náklady: 2 969 500 Kč, výše dotace: 90%
program: Společný regionální operační program

Turistické centrum SOLNICE
žadatel: Alexandra Plánská
náklady: 19 940 303 Kč, výše dotace: 45.91%
program: Společný regionální operační program

Městské golfové hřiště Brno Jinačovice - dokončení výstavby třetího devítijamkového golfového hřiště
žadatel: GOLF BRNO, a.s.
náklady: 16 794 713 Kč, výše dotace: 46%
program: Společný regionální operační program

Modernizace a rozšíření ubytovacích a stravovacích kapacit Motorestu Mikulov
žadatel: Travel Wine spol.s.r.o.
náklady: 13 869 327 Kč, výše dotace: 46%
program: Společný regionální operační program

Regenerace panelového sídliště Krásané Březno - V Oblouku
žadatel: Statutární město Ústí nad Labem
náklady: 8 500 000 Kč, výše dotace: 70%
program: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Regenerace panelových sídlišť

Výstavba zařízení relaxační a sportovní části Hotelu Madison v Břeclavi
žadatel: RACIO s.r.o.
náklady: 10 529 527 Kč, výše dotace: 48%
program: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Státní program podpory cestovního ruchu

Městské golfové hřiště Brno Jinačovice - Golfová akademie
žadatel: GOLF Brno a.s.
náklady: 10 278 390 Kč, výše dotace: 27%
program: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Státní program rozvoje cestovního ruchu

Spojení dvou břehů CZ-A - Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov - Jevišovka na trase Praha - Vídeň
žadatel: Obec Nový Přerov
náklady: 4 500 000 Kč, výše dotace: 75%
program: INTERREG III A CZ/A

Nástavby sportovních kabin
žadatel: Obec Přibice
náklady: 2 000 000 Kč, výše dotace: 100%
program: Program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Břeclav - přístupová komunikace k podnikatelským objektům v areálu bývalého cukrovaru
žadatel: Město Břeclav
náklady: 14 817 536 Kč, výše dotace: 75%
program: PHARE 2003 II

Zámek Moravský Krumlov - hotel a kongresové centrum
žadatel: INCHEBA PRAHA a.s.
náklady: 396 193 000 Kč, výše dotace: 17.57%
program: Společný regionální operační program

Městské golfové hřiště Brno Jinačovice
žadatel: GOLF BRNO, a.s.
náklady: 175 101 776 Kč, výše dotace: 41.51%
program: Společný regionální operační program

Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum
žadatel: Statutární město Ústí nad Labem
náklady: 170 272 441 Kč, výše dotace: 39.02%
program: Společný regionální operační program

Nové produkty a marketing turistické destinace
žadatel: ZO ČSOP ADONIS č. 56/03
náklady: 880 000 Kč, výše dotace: 90%
program: Společný regionální operační program

Navštivte Mikulovsko
žadatel: Travel Wine spol. s r.o.
náklady: 935 000 Kč, výše dotace: 46.67%
program: Společný regionální operační program

Jezdecký areál Velká kasárna Hodonín
žadatel: Jezdecký klub Nesyt
náklady: 5 379 317 Kč, výše dotace: 90%
program: Společný regionální operační program

Modernizace lyžařského areálu a dostavba turistické ubytovny v Olešnici
žadatel: Město Olešnice
náklady: 8 647 384 Kč, výše dotace: 59.41%
program: Společný regionální operační program

Obnova turistické stezky Větruše - Vrkoč - Nebeské schůdky - studie proveditelnosti
žadatel: Statutární město Ústí nad Labem
náklady: 3 589 901 Kč, výše dotace: 80.41%
program: Společný regionální operační program

Naučná stezka Ovčí vrch
žadatel: Obec Konstantinovy Lázně
náklady: 225 216 Kč, výše dotace: 89.5%
program: PHARE CBC

Společensko sportovní areál HARMONIE
žadatel: ELVOSPOL, s.r.o.
náklady: 13 813 329 Kč, výše dotace: 20.27%
program: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Státní program podpory cestovního ruchu

Rozšíření ubytovací a stravovací kapacity hotelu MBZ M v Mikulově
žadatel: MBZ M s.r.o.
náklady: 9 900 946 Kč, výše dotace: 45.91%
program: Společný regionální operační program

Penzion Albor Čejkovice
žadatel: Bořivoj Damborský
náklady: 9 979 475 Kč, výše dotace: 45.91%
program: Společný regionální operační program

Nástavby sportovních kabin
žadatel: Obec Přibice
náklady: 2 000 000 Kč, výše dotace: 100%
program: Program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Parkoviště u Aquaparku
žadatel: Obec Konstantinovy Lázně
náklady: 4 500 000 Kč, výše dotace: 75%
program: PHARE 2003

Rekonstrukce východního křídla areálu Pavlínina dvora v Šumperku
žadatel: Město Šumperk
náklady: 21 450 765 Kč, výše dotace: 41%
program: Společný regionální operační program

Rozvoj lázeňské infrastruktury v Jihomoravském kraji
žadatel: Dobrovolný svazek obcí Jihomoravské lázně
náklady: 216 342 836 Kč, výše dotace: 65%
program: Společný regionální operační program

Podpora podnikáníInovace ICT ve společnosti Revos
žadatel: Revos, s.r.o.
náklady: 3 600 000 Kč, výše dotace: 60 %
program: Operační program Podnikání a inovace - ICT v podnicích

Inovace ICT ve společnosti Hakov
žadatel: Hakov a.s.
náklady: 2 400 000 Kč, výše dotace: 60 %
program: Operační program Podnikání a inovace - ICT v podnicích

Inovace ICT ve společnosti Dina-Hitex
žadatel: DINA-HITEX, spol. s r.o.
náklady: 2 400 000 Kč, výše dotace: 60 %
program: Operační program Podnikání a inovace - ICT v podnicích

Inovace interaktivního systému
žadatel: Nezveřejněný žadatel a.s.
náklady: 21 500 000 Kč, výše dotace: 50 %
program: Operační program Podnikání a inovace - ICT a strategické služby

Podpora vývoje generačně nové platformy informačního systému s víceúrovňovým redakčním systémem
žadatel: webProgress, s.r.o.
náklady: 5 910 000 Kč, výše dotace: 60 %
program: Operační program Podnikání a inovace - ICT a strategické služby

Výstavba čistých prostor pro finalizaci veterinárních přípravků včetně lyofilizace a produktovodů
žadatel: Bioveta a.s.
náklady: 39 862 000 Kč, výše dotace: 46%
program: Operační program Průmysl a podnikání - Inovace

Rozvoj společnosti DINA – HITEX prostřednictvím nové výrobní linky pro netkané textilie
žadatel: DINA - HITEX
náklady: 8.070.000 Kč, výše dotace: 55%
program: Operační program Průmysl a podnikání – Inovace

Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti BOHEMIAN TECHNOLOGIES a.s. na zahraničních trzích
žadatel: BOHEMIAN TECHNOLOGIES a.s.
náklady: 2 170 000 Kč, výše dotace: 46%
program: Operační program Průmysl a podnikání - Rozvoj

Podpora strategie zvýšení exportumarketingovou prezentací společnosti MEZSERVIS spol. s r.o.
žadatel: MEZSERVIS spol. s r o
náklady: 328 000 Kč, výše dotace: 46%
program: Operační program Průmysl a podnikání - Rozvoj

Rozšíření a modernizace technologií pro výrobu nábytku
žadatel: NADOP Ořechov
náklady: 8 000 000 Kč, výše dotace: 30%
program: Operační program Průmysl a podnikání - Rozvoj

Marketingový set prezentací pro zahraniční partnery
žadatel: GEODIS BRNO spol.s .r o.
náklady: 1 163 000 Kč, výše dotace: 39%
program: Operační program Průmysl a podnikání - Marketing

Pořízení CNC obráběcího centra a technologického mostního jeřábu pro závod Loštice
žadatel: SAN-JV s. r. o.
náklady: 18 333 000 Kč, výše dotace: 39%
program: Operační program Průmysl a podnikání - Rozvoj

Truhlářská výrobna
žadatel: Pavel Králík
náklady: 5 711 390 Kč, výše dotace: 44.5%
program: Společný regionální operační program

Vývoj kultivačních a purifikačních technologií pro průmyslovou produkci rekombinantních vakcín
žadatel: Bioveta a.s.
náklady: 47 700 000 Kč, výše dotace: 46%
program: Operační program Průmysl a podnikání - Inovace

Rozvoj společnosti DINA – HITEX prostřednictvím nové výrobní linky pro netkané textilie
žadatel: DINA - HITEX
náklady: 8.070.000 Kč, výše dotace: 55%
program: Operační program Průmysl a podnikání – Inovace

Rozvoj lidských zdrojůZvýšení adaptability společnosti S&T CZ na současnou ekonomickou situaci ČR prostřednictvím rozvoje systému vzdělávání
žadatel: S&T CZ s.r.o.
náklady: 10 300 000 Kč, výše dotace: 100%
program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - Školení je šance

Zvýšení konkurenceschopnosti vybraných členských organizací SST prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů
žadatel: Svaz strojírenské technologie, z.s.
náklady: 7 719 626 Kč, výše dotace: 100%
program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Vzdělávání zaměstnanců společností Orgrez a Orging Brno
žadatel: ORGREZ a.s., a.s.
náklady: 5 400 695 Kč, výše dotace: 70%
program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - Školení je šance

Posílení konkurenceschopnosti společnosti TopBio mlýn, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání svých zaměstnanců
žadatel: TopBio mlýn, s.r.o.
náklady: 2 474 148 Kč, výše dotace: 100%
program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - Školení je šance

Podpora odborného růstu a zvyšování kvalifikace zaměstnanců KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s.
žadatel: KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s.
náklady: 1 303 695 Kč, výše dotace: 70%
program: Operační program Rozvoj lidských zdrojů - Profese

Specifické vzdělávání zaměstnanců SLÉVÁRNA KUŘIM, a.s.
žadatel: SLÉVÁRNA KUŘIM, a.s.
náklady: 996 960 Kč, výše dotace: 70%
program: Operační program Rozvoj lidských zdrojů - Profese

Specifické vzdělávání zaměstnanců TOS KUŘIM- OS, a.s. - výrobce speciálních obráběcích strojů
žadatel: TOS KUŘIM- OS, a.s.
náklady: 3 599 070 Kč, výše dotace: 70%
program: Operační program Rozvoj lidských zdrojů - Profese

Tréningový program pro MORAVIA IT
žadatel: MORAVIA IT, a.s.
náklady: 2 096 934 Kč, výše dotace: 70%
program: Operační program Rozvoj lidských zdrojů - Profese

Zvyšování profesní úrovně zaměstnanců NUTRICIA DEVA a.s. jako nástroj zvýšení konkurenceschopnosti v potravinářském odvětví
žadatel: NUTRICIA DEVA a.s.
náklady: 5 520 200 Kč, výše dotace: 60%
program: Operační program Rozvoj lidských zdrojů

Prohlubování kvalifikace obsluh strojního zařízení
žadatel: Mlékárna Kunín, a.s.
náklady: 7 241 500 Kč, výše dotace: 35%
program: Operační program Rozvoj lidských zdrojů - Profese

Koordinované studijní opory pro studium základních chemických předmětů na středních školách
žadatel: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
náklady: 2 267 150 Kč, výše dotace: 100%
program: Jednotný programový dokument 3

Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti MVV Energie CZ formou adresných školení
žadatel: MVV Energie CZ s.r.o.
náklady: 3 515 620 Kč, výše dotace: 55%
program: Jednotný programový dokument 3

Vytvoření multifunkčního vzdělávacího centra pro sluchově postižené v Olomouci
žadatel: Unie neslyšících Olomouc
náklady: 15 287 696 Kč, výše dotace: 90%
program: Společný regionální operační program

Rekonstrukce Domu pro matky s dětmi pro služby krizové intervence Zábřeh
žadatel: Město Zábřeh
náklady: 4 148 471 Kč, výše dotace: 90%
program: Společný regionální operační program

Centrum sociálních služeb, Speciální pedagogické centrum Šumperk
žadatel: Speciální základní škola Schola-Viva, o. p. s.
náklady: 27 816 205 Kč, výše dotace: 90%
program: Společný regionální operační program

Vybudování tří center odborného vzdělávání v oblasti CNC obrábění v Jihomoravském kraji
žadatel: SOŠ, SOU a U Blansko, Bezručova 33
náklady: 13498794 Kč, výše dotace: 88%
program: Společný regionální operační program

Rekonstrukce a přístavba přednáškového centra pro zvýšení úrovně odborného vzdělávání
žadatel: Ústav Přístrojové techniky
náklady: 23 062 200 Kč, výše dotace: 100%
program: Společný regionální operační program

Rekonstrukce knihovny na centrum celoživotního vzdělávání regionu Hustopeče
žadatel: Město Hustopeče
náklady: 7 470 008 Kč, výše dotace: 88%
program: Společný regionální operační program

Podpora rozšíření a systematizace komplexního vzdělávání zaměstnanců
žadatel: Pivovary Staropramen a.s.
náklady: 10 344 500 Kč, výše dotace: 33%
program: Jednotný programový dokument 3

Realizace vzdělávacích akcí pro zaměstnance společnosti Aquasoft, spol. s r.o.
žadatel: Aquasoft, spol. s r.o.
náklady: 2 960 000 Kč, výše dotace: 75%
program: Jednotný programový dokument 3

Agentura podporovaného zaměstnání pro tělesně postižené
žadatel: Liga za práva vozíčkářů
náklady: 2 109 152 Kč, výše dotace: 100%
program: PHARE 2003

Eurosigns 1 – Evropské znakové jazyky pro profesionály
Žadatel: Českomoravská jednota neslyšících
Náklady: 13.090.000 Kč
Program Leonardo da Vinci

Eurosigns 2 – Evropské znakové jazyky pro profesionály
Žadatel: Českomoravská jednota neslyšících
Náklady: 11.850.000 Kč
Program Leonardo da Vinci

Eurochance 1 – English and German for visually impaired people
Žadatel: Brailcom o.p.s.
Náklady: 12.900.000 Kč
Program Leonardo da Vinci

Signall 1
Žadatel: Interesource Group Ireland Limited
Náklady: 750.000 Kč
Program Leonardo da Vinci

Vzdělávání zaměstnanců společnosti S&T Services Česká republika s.r.o.
Žadatel: S&T Services Česká republika s.r.o.
Náklady: 3.200.000 Kč
Jednotný programový dokument pro Prahu

Dopravní a technická infrastrukturaIII/03821 Havlíčkův Brod, Lidická-Havířská, 2. Stavba
žadatel: Vysočina
náklady: 22 407 183 Kč, výše dotace: 75%
program: Společný regionální operační program

Vranov nad Dyjí - přístupová komunikace II/398
žadatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
náklady: 23 103 439 Kč, výše dotace: 80%
program: INTERREG III A CZ/A

Rekonstrukce mostu ev. č. 35114-4 v Přibyslavicích a rekonstrukce silnice III/35114
žadatel: Kraj Vysočina
náklady: 20 000 000 Kč, výše dotace: 75%
program: Společný regionální operační program

II/411, II/152, III/15226 Moravské Budějovice - okružní křižovatka
žadatel: Kraj Vysočina
náklady: 13 000 000 Kč, výše dotace: 75%
program: INTERREG III A CZ/A

Silnice II/437, most ev. č. 437-027, Chvalčov
žadatel: Ředitelství silnic Zlínského kraje
náklady: 51 225 000 Kč, výše dotace: 75%
program: Společný regionální operační program

Kruhová křižovatka u Autostylu
žadatel: Město Trutnov
náklady: 9 809 205 Kč, výše dotace: 75%
program: PHARE 2003

Vybudování informační infrastruktury sdružení obcí Mikroregion Bystřice-Nýdek
žadatel: Mikroregion Bystřice - Nýdek
náklady: 9 814 845 Kč, výše dotace: 85%
program: Společný regionální operační program

Městský kamerový systém hl. m. Prahy
žadatel: Hlavní město Praha
náklady: 89 468 000 Kč, výše dotace: 78%
program: Jednotný programový dokument 2

Rozvoj dopravní obslužnosti v Jihomoravském kraji formou IDS
žadatel: Jihomoravský kraj
náklady: 73 191 766 Kč, výše dotace: 75%
program: Společný regionální operační program

Rozvoj dopravní obslužnosti v Jihomoravském kraji formou integrovaného dopravního systému - II. fáze
žadatel: Jihomoravský kraj
náklady: 87 073 743 Kč, výše dotace: 75%
program: Společný regionální operační program

Bezbariérově a ekologicky - nákup nízkopodlažních trolejbusů pro Ústí nad Labem
žadatel: Statutární město Ústí nad Labem
náklady: 89 684 350 Kč, výše dotace: 75%
program: Společný regionální operační program

Modernizace silničního propojení Boskovic a Velkých Opatovic a jejich napojení na silnici I/43
žadatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
náklady: 90 699 999 Kč, výše dotace: 75%
program: Společný regionální operační program

Rekonstrukce mostu ev. č. 152-018 v Jaroměřicích
žadatel: Vysočina
náklady: 28 581 246 Kč, výše dotace: 75%
program: Společný regionální operační program

Zlepšení přeshraniční infrastruktury - hraniční přechody ČR - Rakousko
žadatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
náklady: 16 798 973 Kč, výše dotace: 80%
program: INTERREG III A CZ/A

Modernizace silničního připojení severní části okresu Vyškov na dálnici D1
žadatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
náklady: 49 601 958 Kč, výše dotace: 75%
program: Společný regionální operační program

Letovice - přístupová komunikace k průmyslovým zónám
žadatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
náklady: 10 314 610 Kč, výše dotace: 75%
program: PHARE 2003

Obnova kulturních památekBenediktinský klášter Rajhrad
žadatel: Benediktinské Opatství Rajhrad
náklady: 10 498 000 Kč, výše dotace: 80%
program: EHP/Norsko

20. ročník mezinárodního bienále grafického designu a konference ICOGRADA
žadatel: Moravská galerie Brno
program: Culture 2000

Exposition of time - mezinárodní putovní expozice hodin
žadatel: Město Šternberk
program: Culture 2000

Studie a strategické plányBudování kapacit v oblasti železniční dopravy v Bosně a Hercegovině
žadatel: Ministerstvo dopravy ČR
program: Zahraniční rozvojová spolupráce

Zemědělství a rozvoj venkovaModernizace zařízení pro balení tvarohových výrobků
žadatel: POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s.
náklady: 43 500 000 Kč, výše dotace: 46%
program: SAPARD

Dopravní obslužnost mikroregionu Hrušovansko
žadatel: Obec Břežany
náklady: 4 463 700 Kč, výše dotace: 90%
program: SAPARD

Zdokonalení hygieny provozu v provozovně Ostrava - Martinov
žadatel: Mlékárna Kunín, a.s.
náklady: 10 100 000 Kč, výše dotace: 50%
program: SAPARD

Optimalizace odpadového hospodářství mikroregionu Kloboucko
žadatel: Město Klobouky u Brna
náklady: 6 067 000 Kč, výše dotace: 90%
program: SAPARD

Rozvoj turistického ruchu na Olešnicku
žadatel: Město Olešnice
náklady: 1 160 000 Kč, výše dotace: 75%
program: SAPARD

Sběrný dvůr odpadového materiálu Olešnice
žadatel: Město Olešnice
náklady: 3 828 000 Kč, výše dotace: 85%
program: SAPARD

Zajištění kritického kontrolního bodu - skladování hotových výrobků v chladírně
žadatel: Mlékárna Kunín, a.s.
náklady: 13 000 000 Kč, výše dotace: 50%
program: SAPARD

Vybudování spojovacího koridoru pro přesun výrobků při zachování teplotního řetězce
žadatel: Mlékárna Kunín, a.s.
náklady: 16 000 000 Kč, výše dotace: 50%
program: SAPARD

Nákup technologie pro pasterizaci mléka
žadatel: Mlékárna Olešnice, rolnické mlékařské družstvo
náklady: 19 500 000 Kč, výše dotace: 50%
program: SAPARD

Nákup technologie pro porcování drůbeže
žadatel: Moravskoslezské drůbežářské závody PROMT a.s.
náklady: 19 800 000 Kč, výše dotace: 50%
program: SAPARD

Modernizace a nákup chladícího zařízení skladivacích komor
žadatel: Moravskoslezské drůbežářské závody PROMT a.s.
náklady: 11 194 829 Kč, výše dotace: 50%
program: SAPARD

Stavební úpravy knihovny v Kosticích
žadatel: Obec Kostice
náklady: 500 000 Kč
program: SAPARD

Polyfunkční dům pro rozvoj turistiky a vzdělávání Mikulov
žadatel: Marcus a CO., s.r.o.
náklady: 8 800 000 Kč
program: SAPARD

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy
žadatel: Vodohospodářská zařízení Šumperk
náklady: 640 934 000 Kč, výše dotace: 75%
program: Program Ministerstva životního prostředí ČR

Zasílání novinek GA:

Novinky

DotaceOnline.cz

Denně aktualizovaný, komplexní online zdroj informací o všech dotačních příležitostech v ČR. Najdete zde veškeré možnosti
»» více
6. 12. 2016

© 2008 GRANT ADVISOR | Vrchlického sad 4, 602 00 Brno | T: 543 237 286 | E: info@grantadvisor.cz | DotaceOnline.cz | CD Dotace a fondy | j4bPoradce.cz | Poradenství | Programming by Peax