Objednvka sluby DotaceOnline.cz

Ano, chci zskat dotace pro nai organizaci, a proto si objednvm slubu DotaceOnline.cz.
daje oznaen tun jsou povinn.

 

Nzev organizace:
Fakturan adresa:
PS:
Msto:
I:
   
Jmno a pjmen:
Pozice:
Tel.:
Email:  E-mail slou jako login.
   
Korespondenn adresa:
PS:
Msto:

 

A) servis pro podnikatele

Cena za 1 rok Celkov cena
      Poet uivatelskch pstup (licenc)   2900,- K
 
 Jak je V obor?
Upesnte V obor:

B) servis pro starosty a neziskov organizace

Cena za 1 rok Celkov cena
      Poet uivatelskch pstup (licenc)   2900,- K
 
Jak je V obor?
Upesnte V obor:

C) servis pro vechny ti sektory (podnikatelsk, veejn i neziskov)

Cena za 1 rok Celkov cena
      Poet uivatelskch pstup (licenc)   5800,- K
 

 
 

Celkov ve m objednvky bez DPH
 
Celkov ve m objednvky s DPH
 

 

 

 

 

 

 
Objednvka (pdf) »

© 2008 GRANT ADVISOR | Vrchlického sad 4, 602 00 Brno | T: 543 237 286 | E: info@grantadvisor.cz | DotaceOnline.cz | CD Dotace a fondy | j4bPoradce.cz | Poradenství | Programming by Peax