Úvod | Oddělení infoslužeb | Nabídka inzerce

Nabídka inzerce na portálu DotaceOnline.cz

V současné době zahajujeme příjem inzerce na stránkách DotaceOnline.cz, která může být dobrou příležitostí i pro Vás, jak získat pozornost 8 600 návštěvníků dotačního portálu týdně. Portál DotaceOnline.cz je virtuálním prostorem, který denně navštíví řada obchodně zajímavých cílových skupin, jakými jsou starostové, ředitelé či manažeři z různých oborů působnosti a všichni mohou být i Vašimi budoucími zákazníky. Zaregistrováno máme 5200 registrovaných uživatelů. Procentuálně je lze rozdělit v poměru 40 % z podnikatelského sektoru, 30 % z veřejného sektoru a 30 % z neziskového sektoru. Neváhejte proto oslovit naše uživatele s Vašimi finančními i nefinančními službami. Pozn.: údaje zaokrouhleny k 1.11.2008.

Inzerci na portálu DotaceOnline.cz lze tedy využít jako znamenitého prostředníka pro zvýšení povědomí o Vašich vlastních aktivitách. S variantami inzerce i službami portálu se můžete podrobněji seznámit v přiložených souborech a s konkrétními dotazy nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.

Kontakt
Martin Dítě, E: m.dite@grantadvisor.cz, T: +420 543 237 286, M: +420 605 803 502

Zasílání novinek GA:

Novinky

DotaceOnline.cz a j4bPoradce.cz verze 1.0. budou končit, připravte se na DotaceOnline 2.0.

Bohužel technologické stáří našich současných služeb monitoringu dotací je neúprosné, po dlouhých letech dochází ke změnám
»» více
17. 1. 2018

DotaceOnline.cz

Denně aktualizovaný, komplexní online zdroj informací o všech dotačních příležitostech v ČR. Najdete zde veškeré možnosti
»» více
6. 12. 2016

© 2008 GRANT ADVISOR | Vrchlického sad 4, 602 00 Brno | T: 543 237 286 | E: info@grantadvisor.cz | DotaceOnline.cz | CD Dotace a fondy | j4bPoradce.cz | Poradenství | Programming by Peax