Úvod | Skupina M27

Skupina M27

foto

Rádi bychom Vám rádi oznámili, že po 10 letech fungování v oboru dotačního poradenství jsme počátkem července podepsali partnerskou smlouvu s mezinárodní konzultantskou společností M27 s pobočkami v Rakousku, Maďarsku, na Slovensku a v Rumunsku a síť partnerů v ostatních zemích EU, včetně Francie, Británie a Německa. Skupinu tvoří 60 odborných konzultantů, kteří hovoří 12ti jazyky. Hlavními aktivitami skupiny jsou činnosti zaměřené na granty, vstup na nové trhy, akvizice a fúze.

Nabídka M27 je založena na třech pilířích:

Markets = Mezinárodní trhy: zaměřena na průzkum trhu a naplnění mezinárodní růstové strategie, založené na exportním marketingovém mixu (včetně rozpočtu a strukturování financování, hledání vhodných obchodních partnerů a následné koordinaci).

Money = Financování: zaměřena na strukturování a implementaci private equity financování, rizikového kapitálu a financování dluhu. Služby se pokrývají spektrum od revize obchodního modelu a vytváření obchodních plánů až po oceňování podniků; dotace: účast v regionálních, národních a EU-financovaných projektů. M27 GRANT ADVISOR podporuje své zákazníky v průběhu celého procesu financování, od definice a přípravu projektu až po podporu při realizaci projektu končící poslední žádostí o platbu a monitorovací zprávou.

Mergers = fúze a akvizice: podpora při hledání vhodných firem až po vlastní transakce. Naše služby pokrývají spektrum od tvorby podnikatelských plánů až po návrh struktury financování.

Bližší informace o skupině M27 najdete na stránkách www.m27.eu.

Zasílání novinek GA:

Novinky

DotaceOnline.cz a j4bPoradce.cz verze 1.0. budou končit, připravte se na DotaceOnline 2.0.

Bohužel technologické stáří našich současných služeb monitoringu dotací je neúprosné, po dlouhých letech dochází ke změnám
»» více
17. 1. 2018

DotaceOnline.cz

Denně aktualizovaný, komplexní online zdroj informací o všech dotačních příležitostech v ČR. Najdete zde veškeré možnosti
»» více
6. 12. 2016

© 2008 GRANT ADVISOR | Vrchlického sad 4, 602 00 Brno | T: 543 237 286 | E: info@grantadvisor.cz | DotaceOnline.cz | CD Dotace a fondy | j4bPoradce.cz | Poradenství | Programming by Peax